Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Vidste du, at:
- En fjerdedel af alle fejl og brud på databeskyttelsesloven, der sker i Danmark, sker i kommunerne.
- 75 procent af alle databrud skyldes menneskelige og utilsigtede fejl.
- Brud på persondatasikkerheden kan potentielt medføre store økonomiske sanktioner for Aabenraa Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Du og jeg har hver især - lige som alle andre – en interesse i, at de oplysninger, der indsamles om os, behandles på en ordentlig måde og ikke ender i de forkerte hænder.

  Direktionen har i den forbindelse besluttet, at alle ansatte med en IT-adgang skal gennemføre E-læringskurset om Databeskyttelsesforordningen, også kendt som GDPR, for at sikre, at medarbejdernes viden om databeskyttelse er i top.

  Nedenfor kan du blive klogere på kurset, f.eks. hvilken kursuspakke du skal vælge og hvor lang tid kurset tager at gennemføre.

  Du kan tilgå kurset ved at klikke her.

  FAKTA om GDPR:

  • GDPR (General Data Protection Regulation) er en EU-forordning, der har til formål at styrke beskyttelsen af personoplysninger.
  • GDPR stiller krav til, hvordan personoplysninger behandles, hvornår personoplysninger må indsamles og hvilke følsomme personoplysninger der må indsamles.
  • 25. maj 2018 var skæringsdatoen for, hvornår der kan pålægges økonomiske sanktioner for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen.

  Kurset tilbydes i tre forskellige pakker, som varierer i antal af moduler og deraf varighed. Den største pakke indeholder i alt 11 moduler, inkl. en afsluttende test.

  Når du starter kurset er det vigtigt, at du vælger lige netop dén kursuspakke, der passer bedst til din stilling/dit arbejdsområde:

  Stor: Ledere (niveau 1-4), systemkoordinatorer samt IT.
  Mellem: Administrative medarbejdere, f.eks. sagsbehandlere, kontorassistenter, fuldmægtige, konsulenter, visitatorer, receptionister, sekretærer m.m.
  Basis: Øvrige, f.eks. sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger, dagplejere, lærere, fysioterapeuter m.m.

  Du kan til enhver tid skifte pakke, hvis du har valgt forkert eller blot ønsker at tage en større pakke end minimumskravet foreskriver. Dette gør du på følgende måde:

  1) Gå ind på kurset. Klik på ikonet markeret med rødt nedenfor.

  2) Vælg ny kursuspakke.

  OBS: Ændrer du kursuspakke, vil alle dine tidligere fremskridt blive slettet.

  Når du har valgt ét modul og dernæst ét emne, bliver du præsenteret for en række spørgsmål.

  Når du har besvaret alle spørgsmål under det pågældende emne, skal du scrolle helt ned til bunden af siden og klikke på ''Næste emne''/''Til Hovedmenu''. 

  I den afsluttende test bliver du stillet en række spørgsmål, som berører alle de emner, du netop har gennemgået i løbet af kursets moduler. Testen er svær, og du skal ikke være sikker på, at du består i første forsøg. Det er helt ok, for du kan prøve igen. Vi skal blot være sikre på, at du har forstået de vigtigste læringsmål.

  Du skal svare rigtigt på 80 % for at bestå testen.

  Er du lykkedes med at svare rigtigt på minimum 80% vil følgende side dukke op, som bekræfter dig i, at du har bestået testen og dermed også kurset.

  Går du dernæst tilbage til hovedmenuen, vil du blive mødt af følgende besked, som også bekræfter dig i, at kurset er bestået: 

  Som endelig bekræftelse på din gennemførsel vil du modtage et certifikat pr. mail, som er gældende i ét år, hvorefter du bliver bedt om at recertificere. 

  Nuværende- såvel som nyansatte med IT-adgang skal gennemføre kurset, og vil automatisk blive inviteret til at tage kurset:

  Allerede ansatte: inviteres i etaper. Kursusperioden - fra invitation til deadline - er to måneder. 
  Nyansatte: inviteres som regel til kurset to måneder efter ansættelse. Deadline for gennemførsel er to måneder fra invitationsmailen modtages.

  Den ansatte modtager påmindelsesmail op til deadline, hvis ikke kurset er gennemført. Rapporter med statistik over gennemførsel/ikke gennemførsel sendes løbende til nærmeste leder.

  Når du har gennemført kurset, får du tilsendt et certifikat som bevis. Certifikatet er gyldigt ét år af gangen, og skal løbende fornys. Du vil én måned før certifikatets udløb modtage første påmindelsesmail om recertificering. I recertificeringen er det ikke obligatorisk at gennemføre hele kurset, du kan i stedet nøjes med den afsluttende test.

  Har du spørgsmål til kurset eller kursusplatformen, opfordres du til at orientere dig i FAQ'en

  Findes svaret på dit spørgsmål ikke i FAQ'en, kan du kontakte supporten. Læs mere her.