Cyber- og Informationssikkerhed

Den 1. november lancerer IT-afdelingen et nyt awareness e-læringskursus om Cyber- og informationssikkerhed.
I teaseren nedenfor kan du se, hvorfor det er helt afgørende, at kommunens medarbejdere løbende uddannes til at håndtere diverse sikkerhedsfarer. Længere nede kan du finde oplysninger om selve kurset samt link til support.

 • Læs op

Indhold

  Kurset tilbydes i to forskellige pakker, som varierer i antal af moduler og deraf varighed. Den største pakke indeholder i alt 16 moduler, inkl. en afsluttende test.

  Når du starter kurset er det vigtigt, at du vælger lige netop dén kursuspakke, der passer bedst til din stilling/dit arbejdsområde:
  - Managers: Direktører, chefer og ledere (niveau 1-4)
  - Employees: Øvrige

  Du kan til enhver tid skifte pakke, hvis du har valgt forkert. Dette gør du på følgende måde:

  1) Gå ind på kurset. Klik på ikonet markeret med rødt nedenfor.

  2) Vælg ny kursuspakke. Du kan ligeledes skifte sprog hvis du har lyst. 

  OBS: Ændrer du kursuspakke, vil alle dine tidligere fremskridt blive slettet.

  Når du har valgt ét modul bliver du typisk præsenteret for en video eller tekst samt en række spørgsmål. Når du har besvaret alle spørgsmål under det pågældende emne, skal du scrolle helt ned til bunden af siden og klikke på Hovedmenu eller Næste for at komme videre.

  I den afsluttende test bliver du stillet en række spørgsmål, som berører alle de emner, du netop har gennemgået i løbet af kursets moduler. Testen er svær, og du skal ikke være sikker på, at du består i første forsøg. Det er helt ok, for du kan prøve igen. Vi skal blot være sikre på, at du har forstået de vigtigste læringsmål.

  Du skal svare rigtigt på 80 % for at bestå testen.

  Er du lykkedes med at svare rigtigt på minimum 80% vil følgende side dukke op, som bekræfter dig i, at du har bestået testen og dermed også kurset.

  Som endelig bekræftelse på din gennemførsel vil du modtage et certifikat pr. mail, som er gældende i ét år, hvorefter du bliver bedt om at recertificere.  

  Nuværende- såvel som nyansatte med IT-adgang skal gennemføre kurset, og vil automatisk blive inviteret til at tage kurset:

  Allerede ansatte: inviteres i etaper. Kursusperioden - fra invitation til deadline - er to måneder. 
  Nyansatte: inviteres som regel til kurset to måneder efter ansættelse. Deadline for gennemførsel er to måneder fra invitationsmailen modtages.

  Den ansatte modtager påmindelsesmail op til deadline, hvis ikke kurset er gennemført. Rapporter med statistik over gennemførsel/ikke gennemførsel sendes løbende til nærmeste leder.

  Når du har gennemført kurset, får du tilsendt et certifikat som bevis. Certifikatet er gyldigt ét år af gangen, og skal løbende fornys. Du vil én måned før certifikatets udløb modtage første påmindelsesmail om recertificering, hvor du blot skal gennemføre den afsluttende test.

  Har du spørgsmål til kurset eller kursusplatformen, opfordres du til at orientere dig i FAQ'en

  Findes svaret på dit spørgsmål ikke i FAQ'en, kan du kontakte supporten. Læs mere her.