Designmanual

Aabenraa Kommunes designmanual er vores fælles redskab til at sætte retning og ramme for kommunens
grafiske udtryk.

Indhold

  Designmanualens skal sikre genkendelighed på tværs af budskaber, medier og platforme, og
  den skal sikre, at vores visuelle udtryk både er tydeligt og stringent, samtidig med at der skal være plads til
  kreativ udfoldelse og bred kommunikation, når det er nødvendigt.

  For at gøre designmanualens til et værktøj, der er let at bruge i praksis, er designmanualen inddelt i to spor:

  SPOR 1 bruges til sags- og myndighedskommunikation, og er holdt i ensartede og stringente rammer. Her er
  rammerne begrænsede, layoutet neutralt og designet fokuseret. Alt sammen for at sætte budskabet i
  centrum, og for at understrege Aabenraa Kommunes rolle som myndighed.

  SPOR 2 bruges til kampagne- og projektkommunikation, og åbner for brug af udvidede muligheder, der giver
  plads og rum til at give budskaberne den visuelle indpakning, der kan være nødvendig for at formidle og
  skabe kontakt til både brede og specifikke målgrupper. Dog uden at genkendeligheden forsvinder.

  Når vi bruger designmanualen, er det vigtigt, at vi sammen sikrer, at retningslinjerne respekteres, så vi kan
  blive ved med at fastholde den tydelige og genkendelige profil for Aabenraa Kommune, der er essentiel for
  vores troværdighed – både som kommune, organisation og myndighed.

  Herunder kan du downloade de grafiske elementer, der fremgår af designmanualen

  Bemærk, at nogle af elementerne, der kan downloades, kun kan anvendes i forbindelse med SPOR 2.

  Retningslinjer

  Da Aabenraa Kommunes byvåben er en del af Aabenraa Kommunes visuelle genkendelighed som myndighed, er anvendelsen af byvåbnet i udgangspunktet begrænset til organisationen Aabenraa Kommune og institutioner under Aabenraa Kommune.

  Dog kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at byvåbnet anvendes af eksterne. Beslutning om sådanne tilladelser træffes af Økonomiudvalget.

  læs mere her.

  Hvis du anvender Aabenraa Kommunes logo, byvåben eller de øvrige grafiske elementer, skal du være opmærksom på, at der gælder en række retningslinjer, som du skal overholde, i forbindelse med anvendelsen. Disse retningslinjer betyder blandt andet, at anvendelse af Aabenraa Kommunes logo, byvåben eller de øvrige grafiske elementer:

  • Ikke må ske i kommercielle sammenhænge, eksempelvis på konkrete fysiske produkter der udbydes til salg, eller i sammenhænge hvor formålet eksempelvis er at fremme salg af konkrete fysiske produkter eller serviceydelser.
  • Ikke må beskæres, forvrænges eller ændres i udseende eller opbygning
  • Altid skal fremstilles i sin helhed, og at de forskellige elementer i byvåbnet ikke må anvendes selvstændigt
  • Ikke må anvendes i forbindelse med partipolitisk kommunikation
  • Ikke må anvendes i forbindelse med religiøse budskaber
  • Ikke må anvendes i sammenhæng med kommunikation, der kan virke stødende eller krænkende

  De øvrige retningslinjer er beskrevet i designmanualen. 

  Download

  Rune Højer Jensen
  Udvikling

  Rune Højer Jensen

  Kommunikationskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767760

  Mobil: 25112925

  E-mail: rhj@aabenraa.dk