Fotografaftaler

I mange forskellige sammenhænge har man som ansat behov for, at der kommer en professionel fotograf ud for at tage billeder til en specifik opgave. Få her nogle gode råd til, hvad der er vigtigt at få afklaret, inden en aftale indgås.

Indhold

  1. Få styr på rettighederne til billederne. Et vigtigt element i en aftale med en fotograf er, at Aabenraa Kommune får rettighederne til billederne, hvilket vil sige, at det er kommunen, der har ejerskabet over at må bruge billederne, og hvordan de må bruges.

  2. Akkreditering ved billederne. Der skal aftales særskilt med den enkelte fotograf, hvordan der skal akkrediteres i fotobylinen ved billederne. I de fleste tilfælde ved køb af rettighederne over billederne, vil Aabenraa Kommune være det eneste, der skal stå som akkreditering i fotobylinen ved billederne. Dog vil nogle fotografer ikke gå med til det, men vil i stedet have, at der i akkrediteringen skal stå Aabenraa Kommune/fotografens navn. Få det slået fast, inden aftalen indgås.

  3. Alle detaljer i prisen. Den enkelte aftale med en fotograf kan være forskellig fra gang til gang. Derfor få aftalt helt præcis følgende, om det er med i prisen; kørsel, timepris, redigering af billederne og antal af billeder.

  4. Samtykke. Hvis der er personer på det enkelte billede, så kræver GDPR-lovgivningen, at der indhentes samtykke fra alle personer på billedet. Hvis det ikke er sket, så må man ikke bruge billederne i nogen sammenhænge. Kommunikation kan rådgive nærmere omkring dette – både i forhold til voksne og børn. Læs mere om samtykkeerklæringer her.

  5. Levering af billederne. Inden den endelige aftale bliver indgået, så er det vigtigt at få aftalt, hvornår billederne skal leveres til brug. Derfor aftal en konkret deadline med fotografen.

  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kommunikation.