Video

Når du selv producerer videofilm med Aabenraa Kommune som afsender, kan du vælge at lægge et intro- og outroblad i starte starten og slutningen af filmen.

Indhold

  Når du selv producerer videofilm med Aabenraa Kommune som afsender, kan du vælge at lægge et intro- og outroblad i starte starten og slutningen af filmen.

  Aabenraa Kommune har en officiel intro/outro, der kan bruges i starten og slutningen på videoer, som kommunen er afsender på. På den måde signalerer vi tydeligt, at Aabenraa Kommune er afsender af budskabet.

  Du kan downloade intro/outro-sekvensen, logo-overlay og lower third nedenfor eller rekvirere elementerne ved at skrive til Kommunikationsteamet på kommunikation@aabenraa.dk 

  Introen består af en logo-animation.

  Logo-overlay kan bruges til videoer af formel karakter som fx borgmesterens nytårstale eller som branding-element i kampagne-videoer.

  Lower third er betegnelsen for den grafik, der typisk placeres i den nederste tredjedel af en video, som benyttes til at introducere interviewpersoner med navn og titel.