Aabenraa Kommunes tilgang til brug af generativ kunstig intelligens

Direktion har godkendt en beskrivelse af Aabenraa Kommunes tilgang til brug af generativ kunstig intelligens

 • Læs op

Indhold

  Aabenraa Kommunes tilgang til brug af generativ kunstig intelligens 

  Når du bruger alle de muligheder, som offentligt tilgængelige tjenester med generativ kunstig intelligens (fx ChatGPT) giver i dit arbejde, skal du sætte dig ind i, hvad du må og ikke må dele af information med offentligt tilgængelig tjenester. 

  Kunstig intelligens og den digitale omstilling er et vigtigt element i at være en moderne arbejdsplads og kan bidrage til at Aabenraa Kommune samlet set løser opgaver på en mere effektiv måde med høj kvalitet.

  I Aabenraa Kommune opfordres du til at bruge generativ kunstig intelligens i dit arbejde. Generativ kunstig intelligens kan være et udmærket værktøj til at løse nogle af dine opgaver bedre og hurtigere. Kunstig intelligens kan bruges til ideudvikling, analyser, sammenfatninger, dele af sagsbehandling, programmering, oversættelser og meget andet.

  Udviklingen på området går hurtigt, og du vil kunne finde opdateret materiale og rådgivning om brug af generativ kunstig intelligens i Aabenraa Kommune på medarbejderportalen. Aabenraa Kommunes tilgang skal ses som et supplement til de love, retningslinjer og regler, der gælder i dag, eksempelvis databeskyttelsesreglerne og forvaltningsloven.

  Læs Aabenraa Kommunes tre tilgangsprincipper herunder, inden du går i gang med at bruge kunstig intelligens.

  Vær nysgerrig på, hvordan du kan bruge generativ kunstig intelligens i dit arbejde og afstem det med din nærmeste leder. Der er megen hjælp at hente i værktøjer, der benytter kunstig intelligens, som kan bruges til ideudvikling, analyser, sammenfatninger, dele af sagsbehandling, programmering, oversættelser og meget andet. 

  Fortæl åbent dine kolleger og din leder om dine erfaringer med generativ kunstig intelligens som et værktøj til at løse en opgave, ligesom du ville videndele andet, du har opdaget eller lært, og som kan bruges i dit arbejde. 

  Når du åbent deler dine erfaringer, kan I sammen bruge jeres sunde fornuft i en kritisk afvejning af, hvordan kunstig intelligens kan bruges i jeres afdeling, og hvornår det er bedre at bruge et andet værktøj i jeres værktøjskasse.

  Det er vigtigt, at du og din leder løbende tager stilling til, hvad generativ kunstig intelligens kan bruges til i jeres afdeling, og hvilke juridiske forhold, der gør sig gældende.

  Generativ kunstig intelligens skaber sine svar ud fra sandsynlighedsberegninger, og ikke ud fra fakta. Når du bruger generativ kunstig intelligens, skal du bruge din kritiske sans og være opmærksom på, at svaret du får, kan indeholde forkert, ulogisk eller mangelfuld information. Svar og kilder kan endda være opdigtede. Det kalder man, at generativ kunstig intelligens hallucinerer. 

  Generativ kunstig intelligens er trænet i at sammensætte data ud fra det, der er mest sandsynligt. Du ved mere om dit arbejde, Aabenraa Kommune som sted og arbejdsplads end den bedste sandsynlighedsberegning kan nå frem til. Din erfaring, dine kompetencer og din logiske sans kan kunstig intelligens ikke erstatte. Brug derfor generativ kunstig intelligens med omtanke og ikke som en erstatning for
  din faglighed.

  Du må ikke indtaste personoplysninger, fordi det er et brud på databeskyttelsesreglerne. Tilsvarende må du ikke indtaste forretningskritiske eller fortrolige informationer. Automatiske afgørelser eller vurderinger kan være en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Derfor må du ikke lade generativ kunstig intelligens træffe
  afgørelser for dig, men du må gerne benytte værktøjet som en hjælp i dit arbejde. 

  Du og din leder er ansvarlig for det arbejde, som du udfører. Det gælder derfor også, når du bruger generativ kunstig intelligens som et værktøj.