Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Læs mere om hvordan du skal forholde dig til databeskyttelsesforordningen (GDPR), når du bruger kunstig intelligens

  • Læs op

Indhold

    Databeskyttelsesforordningen (GDPR) gælder også, når du prompter en generativ kunstig intelligens. Det betyder, at du ikke må medsende personoplysninger i dine prompts, fordi det er et brud på databeskyttelsesreglerne. Tilsvarende må du ikke indtaste forretningskritiske eller fortrolige informationer. Automatiske afgørelser eller vurderinger kan være en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Derfor må du ikke lade generativ kunstig intelligens træffe afgørelser for dig, men du må gerne benytte værktøjet som en hjælp i dit arbejde. 

    Personoplysninger er mere end bare et CPR-nummer. Personoplysninger er også navn, adresse, sygdomshistorik osv. Du kan læse mere om personoplysninger og GDPR her.