Sådan prompter du

Lær hvordan du laver en god prompt

 • Læs op

Indhold

  Klik her for at se Aabenraa Kommunes videoguides:  ChatGPT for begyndere. 

   

  En prompt repræsenterer ikke blot en almindelig internetsøgning, som du eksempelvis laver på Google. Internetsøgninger er gode til at opsøge ny viden og fakta, hvorimod en kunstig intelligens kan generere nye ideer og give dig et alternativt afsæt for dit videre arbejde.

  En god prompt er afgørende for at få det bedste output og består af en tekst, der beskriver, hvad du vil have en kunstig intelligens til at generere. Prompten skal være specifik og klart formuleret, så den kunstige intelligens kan forstå, hvad du ønsker, og dermed producere output af høj kvalitet.

  Hvis du selv har en god prompt, så send den til kommunikation@aabenraa.dk.

  Når du laver prompts, bør du tænke på fire elementer: 

   • Kontekst 

   • Opgave 

   • Format

   • Opfølgning

  Alle fire elementer indgår i to eksempler på gode promts, du kan læse mere om herunder. 

  Medtag alle relevante baggrundsoplysninger til den kunstige intelligens. Forklar tydeligt den ramme opgaven skal løses inden for: Hvilken afdeling? Hvilket område? Jo mere information, desto bedre!

  Eksempler:
  • I Plan, Teknik og Miljø ønsker vi hjælp til at formulere klare og juridisk korrekte betingelser for byggetilladelser. Udarbejd en tekst, der beskriver betingelserne for byggetilladelser på en forståelig måde for borgeren. Du skal levere en kort og præcis beskrivelse af betingelserne for at opnå en byggetilladelse i et let forståeligt sprog, som kan deles på vores hjemmeside.".
  • Jeg er konsulent i en sydjysk kommune og skal tilrettelægge en konference for alle ledere i forvaltningen Børn og Kultur. Giv mig en liste over ti mulige emner for konferencen. Hvert af emnerne skal uddybes med en kort beskrivelse af, hvorfor de er relevante, og listen skal udarbejdes i en tabel med mulighed for at tilføje relevante oplægsholdere og aktiviteter.”.

  Når du stiller en opgave til den kunstige intelligens, skal du tænke på dem som instruktioner. Det vigtigt, at du udtrykker dig så præcist som muligt og bruger et simpelt sprog. Af opgaven kan det med fordel fremgå, hvilken målgruppe svaret skal være rettet mod, og i hvilken tone sproget skal være skrevet i.

  Du bør også være tydelig om, hvad du ønsker at få ud af din prompt, altså hvilken opgave der skal løses: Er det en lang eller kort tekst, et referat,  en brainstorm, en analyse eller noget helt andet?

  Eksempler:
  • ”I Plan, Teknik og Miljø ønsker vi hjælp til at formulere klare og juridisk korrekte betingelser for byggetilladelser. Udarbejd en tekst, der beskriver betingelserne for byggetilladelser på en forståelig måde for borgeren. Du skal levere en kort og præcis beskrivelse af betingelserne for at opnå en byggetilladelse i et let forståeligt sprog, som kan deles på vores hjemmeside.".
  • ”Jeg er konsulent i en sydjysk kommune og skal tilrettelægge en konference for alle ledere i forvaltningen Børn og Kultur. Giv mig en liste over ti mulige emner for konferencen. Hvert af emnerne skal uddybes med en kort beskrivelse af, hvorfor de er relevante, og listen skal udarbejdes i en tabel med mulighed for at tilføje relevante oplægsholdere og aktiviteter.”.

  Du kan med fordel stille opfølgende opgaver, der uddyber dine instruktioner. Du kan for eksempel bede om, at teksten skal kortes ned eller uddybes, du kan også bede om, at listen skal være kortere eller længere.

  Du kan også instruere den kunstige intelligens i at hjælpe med en eksisterende tekst. Eksempelvis kan du skrive: "Ret korrekturfejl i den følgende tekst", ”sammenfat de tre vigtigste pointer i følgende tekst” eller ”omformuler følgende tekst i en mere formel tone”. Når du stiller den slags opgave til den kunstige intelligens, kan du med fordel bruge citationstegn (") eller semikolon (;) til at adskille den tekst, du gerne vil have den kunstige intelligens til at bearbejde, fra dit prompt.

  En kunstig intelligens har brug for en tydelig instruks. Dine prompts bør derfor også tydeligt angive, i hvilket format du ønsker et svar. Skal det være en kort beskrivelse, en liste, et oplæg, en tabel eller inputs til en rapport. 

  Eksempler:
  • ”I Plan, Teknik og Miljø ønsker vi hjælp til at formulere klare og juridisk korrekte betingelser for byggetilladelser. Udarbejd en tekst, der beskriver betingelserne for byggetilladelser på en forståelig måde for borgeren. Du skal levere en kort og præcis beskrivelse af betingelserne for at opnå en byggetilladelse i et let forståeligt sprog, som kan deles på vores hjemmeside.".
  • ”Jeg er konsulent i en sydjysk kommune og skal tilrettelægge en konference for alle ledere i forvaltningen Børn og Kultur. Giv mig en liste over ti mulige emner for konferencen. Hvert af emnerne skal uddybes med en kort beskrivelse af, hvorfor de er relevante, og listen skal udarbejdes i en tabel med mulighed for at tilføje relevante oplægsholdere og aktiviteter.”.

  Husk at den kunstige intelligens er designet til at indgå i dialog med dig. Du kan derfor med fordel bygge videre på de svar, den kunstige intelligens giver dig, du kan præcisere dine prompts eller bede den kunstige intelligens om at komme med et nyt svar, hvis svaret ikke rammer dine ønsker.

  Når du har fået svar på dine prompts, bør du altid forholde dig kritisk til svaret. Du bør derfor gennemgå svaret, og se om det stemmer overens med det, du ønskede. 

  Du ved mere om dit arbejde, Aabenraa Kommune som sted og arbejdsplads end den bedste sandsynlighedsberegning kan nå frem til.

  Din erfaring, dine kompetencer og din logiske sans kan kunstig intelligens ikke erstatte.

  Brug derfor generativ kunstig intelligens med omtanke og ikke som en erstatning for din faglighed.