Ændringer i ansættelsen

Her finder du information om ændringer i dine medarbejderes ansættelsesvilkår.

Indhold

  Ændringer i ansættelsesvilkår kan overordnet inddeles i to kategorier:

  • Gensidig aftale om ændringer
  • Pålagte ændringer

  Gensidig aftale om ændringer

  Du kan aftale ændringer i ansættelsesvilkårene for dine medarbejdere, når I er enige om ændringen. En gensidig aftale bruges f.eks. ved ændringer i arbejdstiden.

  Personaleafdelingen har lavet en skabelon til en gensidig aftale om ændring af arbejdstiden. Du finder skabelonen "Tillæg til ansættelsesbrev" i personalesagen i SD. 

  Kontakt din lønkonsulent, som kan hjælpe dig med at vurdere, om den ændring du overvejer, er en gensidig aftale og hjælpe dig med at lave aftalen. Husk, at din lønkonsulent altid skal have besked, når du ændrer arbejdstiden.  

  Pålagte ændringer

  Du har, som leder ret til at lede og fordele arbejdet, og det betyder, at du kan have behov for at ændre dine medarbejderes ansættelsesvilkår.
  Afhængig af hvilke vilkår du ønsker at ændre, skal ændringerne gennemføres forskelligt. Pålagte ændringer kan inddeles i tre kategorier:

  • Ændringer uden varsel
  • Ændringer med passende varsel
  • Væsentlige ændringer

  Ændringer uden varsel

  Ændringer der ikke medfører nogen ulempe for medarbejderen, kræver ikke noget varsel.

  Ændringer med passende varsel

  Ændringer som du kan gennemføre med et passende varsel, kan for eksempel være, hvis dine medarbejdere fremover skal møde i Tinglev fremfor Aabenraa.

  Væsentlige ændringer

  Vil du ændre væsentligt på medarbejdernes vilkår, kan det kun ske ved, at ændringerne bliver varslet med medarbejdernes individuelle varsler.

  Konkret vurdering

  Det afhænger altid af en konkret vurdering, om dine medarbejdere har krav på et varsel og i givet fald hvor langt varsel de har krav på. Kontakt din personalekonsulent, som kan hjælpe dig med at vurdere om den ændring du overvejer, kræver et varsel.