Arbejdstelefon og IT

Her finder du vigtig information om reglerne for håndtering og udlevering af arbejdstelefon og andet IT-udstyr, samt hvilke regler der gælder for medarbejdernes brug.

 • Læs op

Indhold

  UDLEVERING: ARBEJDSTELEFON OG IT-UDSTYR - Aabenraa Kommune stiller arbejdstelefon, computere, tablet/iPad samt internet til rådighed, hvis det er en nødvendighed for at medarbejder kan udføre arbejdet. Det er den enkelte leder der vurderer behovet for at stille arbejdstelefon og/eller IT-udstyr til rådighed.

  Privat brug af arbejdstelefon

  Som udgangspunkt, medmindre der sker beskatning af fri telefon, må en arbejdstelefon stillet til rådighed af Aabenraa Kommune ikke anvendes til private opkald, sms eller lign.

  SKAT har anført følgende: 
  Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal du ikke betale skat af den. Du skal indgå en tro- og loveerklæring med din arbejdsgiver om, at telefonen er en arbejdstelefon. Det er tilladt for dig i enkeltstående tilfælde at lave private opkald, gå på internettet, sende sms eller mail uden, at du skal betale skat af det.

  Læs mere om fri telefon på SKAT's hjemmeside.

  Den ansvarlige leder fører i forbindelse med sit ledelsestilsyn kontrol med, at der er udarbejdet tro- og loveerklæring for medarbejderne, samt at disse er journaliseret i personalesagen.

  Computere/tablet

  Stiller Aabenraa Kommune en computer og/eller tablet/iPad med tilbehør til rådighed til brug af arbejdet, skal den private benyttelse som udgangspunkt ikke beskattes. Der henvises dog til nedenstående FAQ vedr. udlevering af simkort med/uden telefoni. 

  Internetforbindelse

  Internetadgang, som oprettes og betales af Aabenraa Kommunes netværk, beskattes ikke.

  Udleveres der simkort (også eSim) med telefoni, uagtet om der er tale om mobiltelefon, tablet/iPad eller bærbar computer, skal leder ved udlevering sikre, at medarbejder udfylder tro- og loveerklæring eller erklæring om beskatning.

  • Ønsker medarbejder alene at anvende IT-udstyret tjenstligt skal medarbejderen udfylde tro- og loveerklæring og tilkendegive dette under feltet ”Ønsker du at bruge din arbejdstelefon til privat brug”. Der sker derfor ikke beskatning efter reglerne om fri telefon.

  • Ønsker medarbejder at anvende IT-udstyret til privat brug skal medarbejder udfylde tro- og loveerklæring og tilkendegive dette under feltet ”Ønsker du at bruge din arbejdstelefon til privat brug”. Der sker beskatning efter reglerne om fri telefon til gældende takster.

  Udleveres der simkort, hvor der alene er bredbåndsforbindelse, eks. til tablet/iPad eller bærbar computer, skal medarbejder ikke udfylde tro- og loveerklæring eller erklæring om beskatning.

  Aabenraa Kommune udleverer ikke arbejdstelefon uden tilhørende simkort til låns. Skatterådet har vedtaget, at rådighed over mobiltelefon uden simkort medfører skattepligt.

  En mobiltelefon udleveret af Aabenraa Kommunen og som er udstyret med adgang til to simkort (dual-sim), står det frit for medarbejderen at flytte eget simkort. Medarbejder skal udfylde tro- og loveerklæring, samt sikre at opkald m.v. sker via korrekt simkort.

  TRO- OG LOVEERKLÆRING OM FRI TELEFONORDNING: Udfyld blanketten