Arbejdstid

Her finder du information om arbejdstid.

Indhold

  ARBEJDSTID Vagtplan, flekstid, rådighedsforpligtigelse m.v. Her finder du information om, hvordan du som leder kan tilrettelægge arbejdstiden.

  Du har ret til at placere arbejdstiden inden for overenskomstens generelle rammer. De konkrete forhold omkring arbejdstid fremgår af de enkelte overenskomster. Du finder overenskomsterne her:

  Arbejdstidens placering afhænger af, hvilken personalegruppe du har ansat. Udgangspunktet er, at du skal tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til en hensigtsmæssig drift af arbejdspladsen. Samtidigt skal du følge arbejdstidsbestemmelserne gældende for den enkelte personalegruppe.

  Nogle arbejdspladser har lavet lokale arbejdstidsaftaler, fleksaftaler, vagtplanssystemer mv., og i de tilfælde skal de lokale aftaler også følges. 

  Læs mere om fleksibel arbejdstid i administrationen og rådighedforpligtigelse for akademikere. 

  Har du spørgsmål vedrørende arbejdstid, kan du kontakte din lønkonsulent.