Højere timetal til deltidsansatte

Du skal tilbyde deltidsansatte ledige timer, der opstår i afdelingen/institutionen inden eventuel proces om en ny stilling igangsættes.

Indhold

    Hvad går aftalen ud på
    Deltidsansatte kan have krav på ansættelse på et højere timetal, hvis der opstår ledige timer i afdelingen/institutionen.

    Du skal som leder sikre, at opgaverne fortsat kan løses fagligt forsvarligt, og det er en betingelse, at medarbejderen opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og –opgaver m.v. Du foretager en konkret vurdering af om det er muligt at tilrettelægge arbejdet anderledes og om ansøgeren opfylder krav til kvalifikationer.

    Aftalen gælder for deltidstidsansatte og tidsbegrænsede medarbejdere med ansættelse ud over en 1 måned.