To samtaler

Afsæt tid til at få et mere indgående indtryk af kandidaterne.

Indhold

  I Aabenraa Kommune gennemføres to samtaler med mindst to egnede kandidater, når ledere på niveau 2 og 3 ansættes. Første samtalerunde fungerer som screening af kandidaterne og varer ca. en time. I indkalder de to-tre kandidater, som I gerne vil lidt tættere på, til anden samtalerunde, som også tager en time eventuelt med en case som skal løses, som der er noget tid til at forberede.

  Forberedelse af anden samtale
  Når I har gennemført første samtale, har I et indtryk af kandidaterne. Måske har I også allerede en fornemmelse af stærke sider og mulige udfordringer for de enkelte kandidater. Disse indtryk kan bruges i forberedelsen til anden samtale, men det er vigtigt ikke at låse sig fast på en bestemt opfattelse endnu.

  Forberedelsen til anden samtale indeholder:

  • En personprofil på kandidaterne, som er udarbejdet af en konsulent fra Personaleafdelingen, præsenteres for ansættelsesudvalget umiddelbart inden anden samtalerunde.
  • Ansættende leder indhenter referencer på kandidaterne inden anden samtale.
  • Eventuel opgave til anden samtale forberedes, hvilket gøres før anden samtale. 
  • Ny interviewguide udarbejdes blandt andet på baggrund af indtryk fra første samtale og tilbagemeldingen på personprofilen. Derfor kan interviewguiden være lidt forskellig fra kandidat til kandidat. I kan ønske at spørge mere ind til én kandidats kompetencer i forhold til at delegere opgaver og ansvar, mens konflikthåndtering kan være mere relevant hos en anden.

  Anden samtale
  Det er vigtigt, at kandidaten ved så præcist som muligt, hvad jobbet indebærer. Det gælder også eventuelt kritiske eller særligt udfordrende forhold,  inden han eller hun siger ja til det nye job. Har kandidaten for eksempel ikke mod på at gå aktivt ind i en konflikt, er begge parter dårligt tjent med, at konflikten holdes skjult under samtalen. Kandidaten skal kort sagt have det bedst mulige grundlag for at vurdere, om jobbet er attraktivt for ham eller hende.

  Forventninger til løn
  I bør allerede i forbindelse med første samtale drøfte lønnen indgående nok til, at I føler jer nogenlunde sikre på, at enderne kan mødes. Den egentlige lønforhandling finder først sted bagefter.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk