Personprofilen

Ansøgerens personprofil dannes ud fra besvarelsen af et spørgeskema og en personlig tilbagemelding fra en konsulent fra Personaleafdelingen. Personprofilen sammenlignes med kompetenceprofilen fra stillingens job- og kompetenceprofil.

Indhold

  Aabenraa Kommune anvender People Tools som personprofilværktøj. Personprofilen giver et nuanceret billede af en persons drivkræfter, motiver, behov og adfærd. Ansøgerens personprofil dannes ud fra besvarelsen af 180 spørgsmål og belyser forskellige sider af personligheden gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge.

  Analyseværktøjet er et dialogværktøj og kan ikke stå alene. Ansøgeren får mulighed for at bekræfte og eventuelt at præcisere og nuancere sin personprofil i en tilbagemeldingssamtale med en konsulent fra Personaleafdelingen forud for anden ansættelsessamtale. Samtalen er et fysisk møde og varer ca. 1,5 time.

  Ansøgerens kompetenceprofil

  Ansøgerens personprofil danner udgangspunkt for ansøgerens kompetenceprofil, som består af 32 talenter. Det bemærkes at det blandt andet afhænger af omgivelserne, i hvilken grad de kommer til udtryk.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk