Tryghedspuljen

Når du afskediger en medarbejder på grund af budgetbesparelser, kan du benytte tryghedspuljen til at hjælpe medarbejderen godt videre på arbejdsmarkedet.

Indhold

  Aftale om Tryghedspuljen gælder frem til 31. marts 2024

  Tryghedspuljen er et samarbejde mellem KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). Formålet med Tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når medarbejdere bliver afskediget som følge af budgetbesparelser.
  Pengene fra Tryghedspuljen bruges til at hjælpe medarbejdere, der bliver afskediget som følge af budgetbesparelser i kommunerne, til at komme videre med efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling.

  Der kan søges midler til medarbejdere, der er blevet afskediget i forbindelse med kommunale besparelser, og som er ansat på en overenskomst under:

  • Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
  • FOA - Fag og Arbejde
  • BUPL
  • Forhandlingskartellet
  • Sundhedskartellet

  Tryghedspuljen søges i fællesskab mellem dig og din medarbejder, og ansøgningen godkendes af tillidsrepræsentanten. Der kan søges op til 10.000 kr. (20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser) til hver medarbejder, du bliver nødt til at afskedige på grund af budgetbesparelser, og som er ansat under en af ovenstående overenskomster.
  Medarbejderen skal selv i fællesskab med dig og tillidsrepræsentanten beslutte, hvilken aktivitet medarbejderen ønsker at søge penge til.
  Du kan læse mere om Tryghedspuljen og finde hjælp til ansøgningen på tryghedspuljen.dk