Kompetence til at afskedige

Her finder du information om, hvem der har kompetence til at afskedige ansatte ved Aabenraa Kommune.

Indhold

    Kompetencen til at afskedige en medarbejder ved Aabenraa Kommune følger ansættelseskompetencen. Det vil sige, at hvis du har kompetence til at ansætte en medarbejder og fastsætte lønnen, så har du også kompetence til at afskedige en medarbejder.

    Økonomiudvalget har udarbejdet en oversigt over, hvem der har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. Se oversigten nederst til højre.

    Personaleafdelingen yder rådgivning og bistand til dig som leder, når du overvejer at afskedige en medarbejder. Herudover skal Personaleafdelingen altid inddrages ved afskedigelser jfr. dialogbaseret aftalestyring.

    Det betyder i praksis, at det er personalekonsulenten, der skriver og sender partshøringsbrevene og afskedsbrevene - med dig som leder på brevene og først når du har set/godkendt dem. Det er for at sikre, at alle formaliteter er overholdt, ligesom Personaleafdelingen afrapporterer omkring afskedigelser til direktionen m.v.

    Du skal derfor så tidligt som muligt kontakte din personalekonsulent, når du overvejer at indlede en afskedigelse.