Omsorgsdage

Omsorgsdage

Information om omsorgsdage

Omsorgsdage.jpg

Omsorgsdage

Her kan du læse mere om retten til omsorgsdage, afholdelse, varsling og overførsel.

Omsorgsdage
Du har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn. Formålet med omsorgsdagene er at drage omsorg for barnet. Retten til omsorgsdage gælder til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år.

Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve dage.

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Betingelsen er at barnet skal have ophold hos dig. Både mødre og fædre har ret til omsorgsdage.

Varsling af omsorgsdage
Du skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af omsorgsdage skal du tage hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når dit barn er syg vil retten til fravær være en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder m.v.

Under orlov*
Du kan overfører omsorgsdagene til næste kaldenderår, hvis du har holdt orlov i hele kalenderåret. Du kan bruge dine omsorgsdage selvom din med-forældre holder orlov.

Overførsel af omsorgsdage
Det er muligt at du får overført dine omsorgsdage, for det barn der er født i indeværende kalenderår til afholdelse året efter.
Det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre omsorgsdage for søskende, medmindre du har været fraværende i et helt kalenderår pga. barsel og dermed har været afskåret for at at afholde omsorgsdagene. 

 

Sygdom på omsorgsdage
Hvis du bliver syg før omsorgsdagen er begyndt, kan du udskyde omsorgsdagen til senere brug. Hvis du bliver syg under afholdelse af omsorgsdagen vil omsorgsdagen(e) være brugt.

Omsorgsdage ved fratrædelse
Du kan ikke få omsorgsdage udbetalt, hvid du ikke har brugt dem når du fratræder din stilling.

Du kan kun bruge sine omsorgsdage én gang i løbet af et kalenderåret. Det gælder også hvis du får ansættelses i flere kommuner i det samme kalenderår.

Bruger du ikke omsorgsdagene i løbet af året (gælder ikke ved orlov) så bortfalder de ved kalenderårets udløb.

Eksempel: Barn født i 2016

Kalenderår Barns alder Antal dage
2016 0 2*
2017 1 2
2018 2 2
2019 3 2
2020 4 2
2021 5 2
2022 6 2
2023 7 2
* Disse 2 dage kan overføres til næste kalenderår

Spørgsmål
Har du spørgsmål så kontakt din leder.

Kontakt os