Håndtering af følsomme personoplysninger

Her finder du information om , hvordan Aabenraa Kommune håndterer følsomme personoplysninger.

Indhold

    Aabenraa Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om kommunes behandling af de personoplysninger, som kommunen registrerer om dig i forbindelse med og under din ansættelse.

    Læs informationerne her

    Datatilsynets vejledning indeholder oplysninger om dataansvar, behandlingsgrundlag (hjemmel) for behandling af personoplysninger, videregivelse af oplysninger og sletning, samt rettigheder for de registrerede (dvs. de ansatte samt ansøgere til ledige stillinger).

    Vejledningen indeholder ikke en udtømmende beskrivelse af alle de situationer og databeskyttelsesretlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ansættelsesforhold.