Specifikt for de stående udvalg

Specifikt for de stående udvalg

Her kan du læse om begreber, koncepter og institutioner, som er relateret til udvalgenes arbejde

Økonomiudvalget

Udvalget varetager kommunens overordnede økonomiske forhold og planlægning. Blandt andet: Køb og salg af fast ejendom, indkøb og udbud, årsbudget, løn- og personaleforhold, forsikring, drift af kommunale ejendomme, IT, kommunikation og information mm.

Læs mere her

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område. Blandt andet: Klima, bæredygtighed, byggeopgaver, anlæg, natur, affald, råstoffer, vejr, trafik mm.

Læs mere her

Vækstudvalget for Land og By

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for arealanvendelses-, og boligområdet. Blandt andet: plan, boligbyggeri, byfornyelse, turisme, campingpladser, udvikling i landdistrikter, markedsføring mm.

Læs mere her

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og uddannelsesområdet. Blandt andet: Skole, daginstitutioner, døgninstitutioner, familierådgivning, ungeindsatsen, rådgivning og tilsyn, uddannelsesvejledning mm.

Læs mere her

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet. Blandt andet: Fysisk og psykisk handicappede, bistand, plejecentre, døgninstitutioner, være- og værksteder, tandpleje, sundhedspleje, hjemmepleje, misbrug, krisecentre mm.

Læs mere her

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Blandt andet: Kontanthjælp, dagpenge, integration, ressourceforløb mm.

Læs mere her

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet. Blandt andet: Folkeoplysning, kunst, kultur, idræt, lokalhistorie mm.

Læs mere her