Brug af kortmateriale

Onlinekort og kortlægningstjenester er som udgangspunkt ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven. Kort, der publiceres til navigationsbrug, er dog omfattet.

 • Læs op

Indhold

  Hvornår er et kort bestemt til navigationsbrug? 

  Det er formålet der bestemmer, om et digitalt kort er til navigationsbrug, eller om der er tale om en geografisk beskrivelse.

  Hvis formålet er at hjælpe borgeren med at finde frem til et bestemt sted eller et område, hvor der udbydes en tjenesteydelse, så er der tale om et kort til navigationsbrug.

  • Et eksempel på et kort til navigationsbrug kan være et digitalt kort på et kommunalt websted, der viser hvilke daginstitutioner, der er placeret i et område.
  • Et eksempel på et kort til geografisk beskrivelse kan være et kort over kommunen, der viser, hvor der er byer, veje, skove, søer og lignende.

  Hvad er væsentlige oplysninger? 

  Når du publicerer digitale kort til navigationsbrug, skal du sørge for at gøre væsentlige oplysninger tilgængelige for de, der ikke kan bruge visuelle oplysninger eller komplekse navigationsfunktioner efter hensigten.

  Væsentlige oplysninger vil for eksempel være postadresser, nærliggende stoppesteder for offentlig transport eller navne på steder eller regioner.

  Hvordan giver man oplysninger på en digitalt tilgængelig måde? 

  Når du skal publicere væsentlige oplysninger vedrørende digitale kort på en digitalt tilgængelig måde, vil du typisk gøre det som tekst. Det kan for eksempel være i listeform.

  Uanset hvordan du vælger at publicere oplysningerne, skal du gøre det på en måde, der opfylder de gældende krav til webtilgængelighed.

  Eksempel på kort med tekstalternativ på aabenraa.dk

  På aabenraa.dk lægger vi i dag et kort ind, der indeholder de byggegrunde, der er til salg i de enkelte byer. Du kan her se et eksempel på et kort, hvor der under kortet er lagt et tekstalternativ ind. Vær her obs på KUN at bruge simple tabeller, hvis brugen af tabeller ikke kan undgås helt.

  I dag integrerer vi kort via iFrames, som i sig selv heller ikke er webtilgængelige, så overvej evt. om du i stedet blot vil linke over til den pågældende side fremfor at integrere den på aabenraa.dk eller din institutionsside.