Tjekliste for webredaktører og indholdsleverandører

Her finder du som webredaktør en tjekliste, når du lægger indhold på aabenraa.dk eller Medarbejderportalen. Samme tjekliste kan bruges, når du laver PDF-filer til nettet.

 • Læs op

Indhold

  • Giv din side en meningsfuld titel (overskrift), som beskriver sidens emne eller formål.
  • Formatér dine overskrifter. Husk at bruge funktionen ”format” i dit redigeringsværktøj. Så får overskriften den rigtige opmærkning i html-koden.
  • Brug overskriftstrappen til at skabe den rigtige struktur i dokumentet. Kun ét skridt ned ad trappen ad gangen – h1 til h2 til h3 osv.
  • Skriv til flere sanser - ikke bare til synet: Skriv fx ”Find link til svømmehallens åbningstider under ’Praktisk information’” eller ”Find kontaktinfo i boksen ’Kontaktinformationer’ i den grønne boks på siden”.
  • Brug af farver: Farver må aldrig være det eneste, der formidler information. Hvis du fx bruger rødt til at markere, at noget er optaget, og grønt til at markere, at noget er ledigt, så skriv også ’optaget’ og ’ledigt’ ved markeringen.
  • Lav overskuelige tabeller. Tabeller skal være enkle og overskuelige. Husk kolonneoverskrifter. Benyt helst komponenten Tabeller, hvor det er muligt. Skal du benytte tabeller i Rich text editor, skal du være obs på, at tabellerne skal have et sidehoved og cellerne i hovedområdet skal have et anvendelsesområde og celletypen skal ændres.
  • Lav beskrivende links. Fortæl, hvad der sker, når man klikker på linket. Skriv ALDRIG bare ”Læs mere her” eller endnu værre ”her” og skriv IKKE ”Link til… ”.
  • Lister (punktopstillinger) skal altid laves i dit redigeringsværktøj
  • Dekorative billeder: Hvis systemet automatisk indsætter en tom alt-attribut, skal du ikke skrive noget i feltet til alternativ tekst. Ellers skriv kort tekst.
  • Indholdsbetydende billeder: Fortæl med ord i alternativ teksten, hvad billedet formidler.
  • Link på billeder: Hvis du lader et billede fungere som et link, så fortæl i alternativ teksten, hvad der sker, når du klikker på billedet. Skriv for eksempel: ”Besøg Børnehaven Mariehønens side på Facebook”.
  • Billeder af tekst: Der må som udgangspunkt ikke være billeder af tekst på hjemmesiden. Billeder af tekst, der optræder som logo, er undtaget.
  • Billedkarruseller: Vær kritisk med, hvornår du bruger elementer, der bevæger sig på siden. Hvis du bruger dem, skal de kunne sættes på pause.
  • Brug af video: Alle videoer, der bliver lagt på hjemmesiden efter 23. september 2020, skal have undertekster og være synstolkede. Der er ingen krav om digital tilgængelighed til videoer, der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2020.
  • Kort: Husk - kort til navigation skal have et tekstalternativ, der beskriver de væsentlige oplysninger.

  Som indholdsleverandør

  Når du som indholdsleverandør arbejder med indholdet og vedligeholdelsen af aabenraa.dk og Medarbejderportalen, er der flere ting som du skal tænke på, hvis du vil bevare en høj webtilgængelighedsscore. Desuden kan et fokus på webtilgængelighed forbedre oplevelsen på hele sitet, for alle brugere. 

  Huskeliste til indholdsleverandør:

  Tekst

  • Undgå stavefejl.
  • Markére overskrifter, som overskrifter. Ikke blot markering med fed.
  • Undgå lange tekstpassager ved at bryde teksten op i afsnit.
  • Bruge sigende overskrifter.
  • Tænk over hvem du skriver til og tilpas sproget til modtagerne.
  • Brug korrekt punktopstilling – og ikke bare tankestreger eller lignende.
  • Opbyg teksterne ud fra samme skabelon, så den samme form for information så vidt muligt findes samme sted på hver side.
  • Skal billederne beskrives, så husk at give beskrivelsen til webredaktørerne.