Opdatering af webtilgængeligheds- erklæring på hhv. aabenraa.dk og Medarbejderportalen

Vejledning til, hvad du skal du gøre, når du har indhold, der ikke kan gøres tilgængeligt.

 • Læs op

Indhold

  Tilgængelighedserklæringen skal afspejle, hvor tilgængelige vores portaler er. I den forbindelse skelnes mellem enkelt-dokumenter og områder. Det er kun, hvor indhold på større områder (flere dokumenter) ikke kan gøres tilgængelig, som skrives ind i tilgængelighedserklæringen. Hvis det drejer sig om enkelte dokumenter, skal disse ikke skrives ind, men gøres så tilgængelige,​ som muligt. Kan et dokument kun gøres 50% tilgængelig, er det bedre end slet ikke.

  Tilføjelse/opdatering til erklæringen

  Hvis en forvaltning har tilføjelser eller opdateringer til tilgængelighedserklæringen skal:

  1.  Webredaktøren tager fat i sit WRU-medlem.
  2.  Herefter vurderer WRU-medlemmet, om det skal videre til forvaltningens DDS-medlem – til endelig godkendelse om fritagelse/udsættelse.
  3.  Når DDS-medlemmet har godkendt det, sender WRU-medlemmet fritagelsen/udsættelsen videre til webgruppen. I den forbindelse skal der medsendes en kort tekst,​ som begrundelse for fritagelsen/udsættelsen – denne tekst skrives ind i erklæringen.

  Hvis en forvaltning ønsker at fjerne noget fra tilgængelighedserklæringen, fordi indholdet er gjort tilgængeligt, kontakter WRU-medlemmet webgruppen. Webgruppen fjerner herefter området fra tilgængelighedserklæringen.

  Det er webgruppen, der overordnet opdaterer/vedligeholder tilgængelighedserklæringen og sørger for, at tilgængelighedserklæringen minimum 1 gang årligt opdateres.

  Der er udarbejdet en blanket, som evt. kan benyttes, hvis der er indhold, der ikke kan gøres webtilgængeligt.