Hvad betyder loven om webtilgængelighed for os

Formålet med loven er at gøre vores hjemmesider mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap, som nedsat syn, ordblindhed med mere.

 • Læs op

Indhold

  Der er kommet en lov om webtilgængelighed, der skal sikre tilgængelighed af bl.a. aabenraa.dk. Formålet er at gøre vores hjemmesider mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap. 

  Loven træder for aabenraa.dk i kraft den 23. september 2020.

  Det betyder, at alle vores sider på aabenraa.dk skal være tilgængelige for alle personer, herunder også personer med diverse handicap.

  Det betyder ligeledes, at alle de dokumenter, der er lagt på aabenraa.dk efter den 23. september 2018 skal gøres webtilgængelige. Det samme gælder for alle fremtidige PDF-filer, der lægges på aabenraa.dk. 

  Fremover vil det som udgangspunkt ikke være tilladt at lægge officefiler på aabenraa.dk. Bilag skal lægges på som PDF-filer.

  Assist Pro - hjælpeværktøj til at gøre PDF-filer webtilgængelige via Word

  Der er installeret et hjælpeprogram i officepakken, der hedder Assist Pro (tidligere Accessibility Fixer). Du kan læse mere om Assist Pro her på Medarbejderportalen, og der ligger også vejledninger, der guider dig i brugen af Assist.

  PAC2021 - hjælpeværktøj til at tjekke om PDF-filer er webtilgængelige

  På citrix-skrivebordet ligger der et lille program, der hedder PAC2021. Her kan man trække sine PDF-filer ind og få tjekket om de er webtilgængelige. Der ligger en vejledning, der guider dig i brugen af PAC2021.

  Vigtigt info om PDF-filer

  I må ikke udskrive til PDF, da PDF-filerne derved bliver utilgængelige for skærmlæsere. Det er vigtigt, at I gemmer som PDF, hvorved filen beholder de formatteringer m.m. der er blevet lavet. Og er word-filen gjort tilgængelig, vil PDF-filen også være tilgængelig.

  Hvis I bestiller en opgave ude i byen, og dette dokument skal lægges på aabenraa.dk, så er det vigtigt, at I sikrer jer, at leverandøren leverer jer en webtilgængelig PDF-fil.

  Dette arbejde skal laves inden 23. september 2020

  Som webredaktør har du ansvaret for, at de sider, du er ansvarlige for, lever op til webtilgængelighed. Det samme gælder for de bilag/PDF-filer, der er lagt på efter den 23. september 2018 og for fremtidige PDF-filer.

  Vi har lavet en side, der indeholder en tjekliste for webredaktører. Ud fra denne liste kan man allerede nu begynde at arbejde med både indhold på hjemmesiden og bilagene.  Under siden vejledninger, ligger der en vejledning specifikt til, hvad man skal gøre i umbraco: Vejledning til webredaktører - umbraco.

  Webinarer via video

  Der har været afholdt henholdsvis et videoinformationsmøde for webredaktører, hvor vi havde fokus på at informere om webtilgængelighedsloven og hvad det betyder for redaktørerne. Efterfølgende har vi inviteret indholdsleverandører og webredaktører ind til et øjenåbnerkursus og webredaktørkursus - ligeledes afholdt via video.

  I august måned har vi booket undervisningslokalerne, hvor alle webredaktører er inviteret, hvis de har brug for ro til at fordybe sig, eller har brug for lidt hjælp.

  Man er altid velkommen til at komme ned til webgruppen, hvis man har spørgsmål eller har brug for hjælp.

  Webtilgængelighedsloven

  Der er kommet en lov om webtilgængelighed, der skal sikre tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Formålet er at gøre bl.a. vores hjemmesider mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap.

  Når vores websteder lever op til kravene i loven om webtilgængelighed, er vi med til at sikre, at brugere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre. Webtilgængelighed er også en fordel for brugere uden særlige forudsætninger. Man kan sige, at webtilgængelighed er nødvendigt for nogen men godt for alle.

  Det betyder, at vi bl.a. skal sikre, at alt indhold på vores hjemmesider kan læses op af en skærmlæser, at sproget er forståeligt og uden stavefejl m.m., at kontrasterne mellem farverne brugt på siden er acceptable m.m.

  Loven om webtilgængelighed gælder alle offentlige myndigheder, herunder offentlig retslige organer. For aabenraa.dk og Medarbejderportalen betyder det, at vi skal overholde loven fra den 23. september 2020.

  Alle filer på vores portaler skal gøres webtilgængelige.

  Læs mere om webtilgængelighed

  I har mulighed for at læse mere om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Der er lavet en side med spørgsmål og svar om webtilgængelighed:

  https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/ 

  Daniel Hansen
  IT-Digitalisering

  Daniel Hansen

  Digitaliseringskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767338

  E-mail: dha@aabenraa.dk

  Susanne Sieljacks
  IT-Digitalisering

  Susanne Sieljacks

  Digitaliseringskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767344

  Mobil: 21342148

  E-mail: ss@aabenraa.dk