Sektor MED-udvalg

Sektor MED-udvalg

I Aabenraa Kommune er der nedsat et sektor MED-udvalg for Børn og Kultur, Social & Sundhed samt et teknisk-administrativt ad hoc-sektorudvalg. Sektor MED-udvalgene varetager spørgsmål, der har relevans for alle arbejdspladser under Børn og Kultur, Social & Sundhed samt teknisk-administrativt personale.

Sektor MED-udvalg består af:

 • Direktøren i forvaltningen
 • Indtil 5 ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen
 • Indtil 7 tillidsrepræsentanter ansat inden for forvaltningens område, udpeget af organisationerne
 • Indtil 2 arbejdsmiljørepræsentanter ansat inden for forvaltningens område

Direktøren er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 

Nedenfor kan du læse om de enkelte sektor MED-udvalgs medlemmer og mødeplan. Har du rettelser, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

 • Mødeplan 2022:

  Torsdag den 24. marts kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 19. maj kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 29. september kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 15. december kl. 09.30-11.30

  Se dagsordner og referater her.

   

  Ledelsesrepræsentanter:

  Chriss Mailandt-Poulsen (formand)
  Iben Hansen
  Jacob Svarre Winther
  Rasmus Andreassen
  Mads Kristian Stendorff Hansen

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mads Lund (næstformand) (FTR/DLF)
  Dorrit Margrethe Vestermark Knudsen (FTR/BUPL)
  Ulla Bork Petersen (TR/BUPL)
  Betsy Nymann Jensen (FTR)
  Peter Birger Jensen (TR)
  Tina Rasmussen (TR) 
  Susanne Jenny Eg Olesen (TR)

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Claudia Craft Johnsen
  Vakant

  Sekretær: Hanne Weitling Jessen (tlf.nr. 7376 7346)

 • Mødeplan 2022

  • 23. februar
  • 11. maj
  • 14. september
  • 23. november

   

  Se dagsordner og referater her.

  Ledelsesrepræsentanter

  Karen Storgaard Larsen (formand)
  Michael Metzsch
  Anni Oksen
  Maja Gammelgaard
  Henning Iversen
  Helle Marie Hansen
  Bjarne Ipsen, observatør
  Inge Ester Jakobsen

  Medarbejderrepræsentanter:

  Marianne Roth Sørensen, FTR/Ergoterapeutforeningen (Næstformand)
  Christian Freund, FTR/SL
  Heidi Tina Hald, FTR/FOA
  Mette Hansen, FTR/DSR
  Lene Munk Kondrup TR/FOA
  Yelva Hummelmose Nielsen, TR/Kost og Ernæringsforbundet
  Maibrit Krogh Schmidt, TR/HK

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Mia Joy Borring Paridaen
  Ditte Groth Solholm

  Sekretær:
  Tommy G. Svendsen

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Søren Lorenzen (formand)
  Karen Storgaard Larsen
  Chriss Mailandt-Poulsen
  Ditte Lundgaard Jakobsen 

  Medarbejderrepræsentanter:

  Anja B. Johansen (næstformand) - FTR/HK
  Anja Holl Knæhus - TR/AC
  Betina Ullits Jensen - TR/HK
  Jannie Nielsen Enemark - TR/HK
  Vakant - TR/Dansk Social Rådgiverforening
  Vakant - TR Teknisk Landsforbund

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Lene Lyster Hansen
  Tine Hasselris Munksgaard

  Suppleant:

  Margit Kristensen - TR/HK

   

  Sekretær: Kis Æbeløe

  Møder:

  Der foreligger ikke en fast mødeplan for dette Sektor-MED, da det er et adhoc udvalg.

  Se dagsordner og referater her.

  Politikker m.m.:

  Politik for røgfrie miljøer (kun gældende for teknisk/administrativt personale på de 3 administrationsbygninger)

  Brand og evakueringsinstruks (Gældende for Rådhuset, Skelbækvej 2)

Organisationsdiagram.jpg