Sektor MED-udvalg

Sektor MED-udvalg

I Aabenraa Kommune er der nedsat et sektor MED-udvalg for Børn og Kultur, Social & Sundhed samt et teknisk-administrativt ad hoc-sektorudvalg. Sektor MED-udvalgene varetager spørgsmål, der har relevans for alle arbejdspladser under Børn og Kultur, Social & Sundhed samt teknisk-administrativt personale.

Sektor MED-udvalg består af:

 • Direktøren i forvaltningen
 • Indtil 5 ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen
 • Indtil 7 tillidsrepræsentanter ansat inden for forvaltningens område, udpeget af organisationerne
 • Indtil 2 arbejdsmiljørepræsentanter ansat inden for forvaltningens område

Direktøren er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 

Nedenfor kan du læse om de enkelte sektor MED-udvalgs medlemmer og mødeplan. Har du rettelser, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

 • Mødeplan 2022:

  Torsdag den 24. marts kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 19. maj kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 29. september kl. 09.30-11.30

  Torsdag den 15. december kl. 09.30-11.30

  Se dagsordner og referater her.

   

  Ledelsesrepræsentanter:

  Chriss Mailandt-Poulsen (formand)
  Iben Hansen
  Jacob Svarre Winther
  Rasmus Andreassen
  Mads Kristian Stendorff Hansen

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mads Lund (næstformand) (FTR/DLF)
  Dorrit Margrethe Vestermark Knudsen (FTR/BUPL)
  Ulla Bork Petersen (TR/BUPL)
  Betsy Nymann Jensen (FTR)
  Peter Birger Jensen (TR)
  Tina Rasmussen (TR) 
  Susanne Jenny Eg Olesen (TR)

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Claudia Craft Johnsen
  Vakant

  Sekretær: Hanne Weitling Jessen (tlf.nr. 7376 7346)

 • Mødeplan 2022

  • 23. februar
  • 11. maj
  • 14. september
  • 23. november

  Se dagsordner og referater her.

  Ledelsesrepræsentanter
  Karen Storgaard Larsen (formand)
  Michael Metzsch
  Anni Oksen
  Maja Gammelgaard
  Henning Iversen
  Helle Marie Hansen
  Bjarne Ipsen, observatør
  Inge Ester Jakobsen

  Medarbejderrepræsentanter
  Marianne Roth Sørensen, FTR/Ergoterapeutforeningen (Næstformand)
  Christian Freund, FTR/SL
  Heidi Tina Hald, FTR/FOA
  Mette Hansen, FTR/DSR
  Majbritt Hansen, TR FOA
  Yelva Hummelmose Nielsen, TR/Kost og Ernæringsforbundet
  Maibrit Krogh Schmidt, TR/HK

  Arbejdsmiljørepræsentanter
  Mia Joy Borring Paridaen
  Ditte Groth Solholm

  Sekretær:
  Tommy G. Svendsen

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Søren Lorenzen (formand)
  Karen Storgaard Larsen
  Chriss Mailandt-Poulsen
  Ditte Lundgaard Jakobsen 

  Medarbejderrepræsentanter:

  Betina Ullits Jensen - TR/HK (næstformand)
  Anja Holl Knæhus - TR/AC
  Jannie Nielsen Enemark - TR/HK
  Susanne Jenny Eg Olesen - TR/Dansk Social Rådgiverforening
  Vakant - TR Teknisk Landsforbund

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Lene Lyster Hansen
  Tine Hasselris Munksgaard

  Suppleant:

  1. Margit Kristensen - TR/HK
  2. Inga B. Petersen - TR/HK


  Sekretær: Kis Æbeløe

  Møder:

  Der foreligger ikke en fast mødeplan for dette Sektor-MED, da det er et adhoc udvalg.

  Se dagsordner og referater her.

  Politikker m.m.:

  Politik for røgfrie miljøer (kun gældende for teknisk/administrativt personale på de 3 administrationsbygninger)

  Brand og evakueringsinstruks (Gældende for Rådhuset, Skelbækvej 2)

Organisationsdiagram.jpg