Samtalekort til GRUS

Her kan du se samtalekortene til GRUS.

Indhold

  Se oversigt over temaer for samtalekort.

  Se samlet oversigt over samtalekort med temaer og undertemaer.  

  Samtalekort

  Nederst på siden finder du - under overskriften "SAMTALEKORT GRUS" - samtalekort for hvert af de 6 temaer for GRUS.

  Under "De fælles temaer - Siden sidst, Faglighed, Arbejdsopgaver og udvikling" finder du de samtalekort, der skal benyttes i forbindelse med alle samtaler. 

  For de øvrige temaer aftales og udvælges disse via det lokale MED-udvalg på den enkelte arbejdsplads.

  Se mere om processen.

  Samtalekortene ligger som skrivebare pdf-filer (også selvom du ikke har et specielt Adobe-program). Der kan både skrives og tilføjes i det grå felt med mulige emner for samtalen og i det hvide felt, hvor man kan notere punkter i forbindelse med sin forberedelse af samtalen.

  Print de relevante samtalekort og medbring dem til samtalen. 

   

  Kompetenceudviklingsplan

  Samtalen afsluttes med, at I konkretiserer, hvad I har aftalt i forhold til kompetenceudvikling mv. via kompetenceudviklingsplan (se nedenfor). 

  For GRUS udarbejdes, som ved MUS, en individuel kompetenceudviklingsplan. De fælles mål, som indgår i alle medarbejderes udviklingsplan, sendes til godkendelse hos alle deltagere. 

  Herefter udarbejdes de individuelle kompetenceudviklingsplaner, som dels består af de fælles mål og dels de individuelle mål. 

  Se kompetenceudviklingsplan GRUS som Word og som pdf.

  For elektronisk udfyldning af kompetenceudviklingsplan se her. Planen sendes til medarbejderens e-boks til godkendelse. 

  Sådan gennemføres samtalen

  Læs mere om forberedelse og hvordan GRUS gennemføres

  Samtalekort GRUS

  Her kan du se en samlet oversigt over de emner, I kan tale om for hvert enkelt kort. 

  Samlet oversigt.

  Åbn samtalekortene her: 

  De fælles temaer

  Temaerne indeholder: 

  • Siden sidst
  • Faglighed
  • Arbejdsopgaver og udvikling

   

  Åbn samtalekortene her: 

   Fokus på helheden og kerneopgaven
  • Samarbejde
  • Sparring

  Åbn samtalekortene her: 

  Åbn samtalekortene her: 

  For både de individuelle (MUS) og gruppeudviklingssamtalerne (GRUS) gælder det, at man slutter med at udarbejde en kompetenceudviklingsplan. 

  Planen indeholder en beskrivelse af de udviklingsmål og aktiviteter som leder og medarbejdere har aftalt i udviklingssamtalen. 

  For at alle får ejerskab til udviklingsplanen, sendes de fælles mål, som indgår i alle medarbejderes udviklingsplan, til godkendelse hos alle deltagere. Herefter udarbejdes de individuelle kompetenceudviklingsplaner, som dels består af de fælles mål og dels de individuelle mål. 

  Se mere om GRUS kompetenceudviklingsplan

  Åbn GRUS kompetenceudviklingsplan som Word.

  For elektronisk udfyldning af kompetenceudviklingsplanen gå til handlingssiden

  For at udfylde GRUS kompetenceudviklingsplan får du brug for:

  1. Du skal være logget på Citrix
  2. Navn og CPR-nummer på den medarbejder, der skal modtage kompetenceudviklingsplanen til godkendelse eller udfyldning

  Sådan gør du:

  1. Udfyld felterne
  2. Send kompetenceudviklingsplanen til medarbejderens e-boks til godkendelse
  3. Medarbejderen modtager en advis i sin e-boks
  4. Når medarbejderen har godkendt/kommenteret skemaet, modtager du en advis (Opsamlingsmail). Du kan også altid se status under ”Mine blanketter”
  5. Du skal som leder endelig godkende kompetenceudviklingsplanen
  6. Når du har godkendt planen, modtager du som leder en kvitteringsmail. Planen skal journaliseres i personalesagen i acadre og slettes automatisk i DitmerFlex 30 dage efter godkendelse
  7. Medarbejderen modtager kompetenceudviklingsplanen i sin e-boks

  Det er lederen, som starter denne blanket. Blanketten skal ALTID startes via denne side. Når kompetenceudviklingsplanen er godkendt af både leder og medarbejder, sendes den aftalte plan via mail til lederen og til medarbejderen via e-boks.

  Følg trinene ovenfor. Du bliver også guidet undervejs.

  Sanne Hougaard Kramer
  Personalekontoret

  Sanne Hougaard Kramer

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 24340155

  Mobil: 24340155

  E-mail: shkr@aabenraa.dk