Prioriterings- og vurderingsskema

Skemaet kan bruges til at strukturere og prioritere dine krav til kandidaten i analysefasen. Senere kan det danne udgangspunkt for interviewguiden, og du kan bruge det til at vurdere ansøgerne til samtalen.

Indhold

  Beskriv opgaverne i jobbet

  Som det første bør du beskrive jobprofilen med alle de opgaver, der ligger i stillingen. Gør beskrivelsen så kort og præcis som mulig. Hvis du skal hente en velkvalificeret kandidat, som ikke er aktivt jobsøgende eller som bor i andre dele af landet, så skal der være noget at flytte til Aabenraa Kommune efter. 

  Prioritering af krav til kandidaten

  Næste skridt at kortlægge dine ønsker til de faglige og personlige kompetencer hos den nye medarbejder. Det er vigtigt at overveje, hvordan du prioriterer kravene i forhold til hinanden. Uanset hvor velkvalificeret ansøgerfeltet er, så er det vanskeligt at finde en medarbejder, der kan leve op til alle de krav, du stiller.

  Du kan udarbejde prioriterings- og vurderingsskema i samarbejde med ansættelsesudvalget. Dialogen i ansættelsesudvalget kan bidrage til, at I får en fælles forståelse af, hvilken profil I søger. Her kan du se et eksempel på et prioriterings- og vurderingsskema til en stilling som miljøsagsbehandler. Feltet med niveauet for den ønskede kompetence er udfyldt  med en skyggefarve. 

  Oversæt krav til den gode kemi til personlige kompetencer

  Man hører ofte formuleringen, at det er vigtigt med god kemi. Hvis dette krav skal kunne undersøges i et interview, er det nødvendigt at definere det konkret  i prioriterings- og vurderingsskemaet. Betyder det fx. at den nye ansatte skal være direkte i sine tilbagemeldinger til alle, så ingen er i tvivl om, hvor man har personen. Eller indebærer det, at den ansatte skal kunne bruge humor til at opbløde en vanskelig situation. Eller noget helt tredje. Ligesom andre kompetencer skal "den gode kemi" kunne oversættes til forskellige eksempler på handlinger, som udvalget kan spørge ind til og efterfølgende vurdere på et fælles grundlag.

  Vurder kandidaterne systematisk under samtalen

  Du kan bruge prioriterings- og vurderingsskemaet som udgangspunkt for interviewguiden og som vurderingsskema til samtalerne, hvor hvert medlem af udvalget udfylder et skema for hver kandidat. Det kan også lette beslutningsprocessen, når I skal vælge blandt kandidaterne efter samtalen.

  Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

  E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

  Telefon: 7376 6334