Afskedigelser ved besparelser og omstrukturering samt omplaceringspligt

Her finder du information om, hvordan du håndterer afskedigelser i forbindelse med besparelser og opgavebortfald, samt hvordan du håndterer omplaceringspligten.

Indhold

  Du kan som leder have behov for at afskedige medarbejdere i forbindelse med besparelser og opgavebortfald.

  Personaleafdelingen har udarbejdet to vejledninger til dig som leder. Vejledningerne forsøger at give dig en grundig beskrivelse af processen. Du kan benytte vejledningerne som hjælpeværktøjer, herudover kan du altid søge hjælp og vejledning hos din personalekonsulent.

  Husk, at du altid skal inddrage Personaleafdelingen ved afskedigelser jf. retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring

  Vejledning: Procesplan og kriterier for afskedigelser ved besparelser og omstrukturering
  Vejledning: Procesplan og kriterier for afskedigelser ved besparelser og omstrukturering kan du blandt andet læse om: 

  • Forberedelse af afskedigelser
  • Beskyttede medarbejdere
  • Orientering af medarbejdergrupper og/ eller MED-udvalg
  • Alternativer til afskedigelse
  • Udvælgelse af medarbejdere
  • Orientering af berørte medarbejdere
  • Høringsfasen
  • Opsigelsen
  • Tilbageblevne medarbejdere

  Vejledning i forbindelse med omplacering
  Vejledning i forbindelse med omplacering kan du blandt andet læse om: 

  • Omplaceringspligten
  • Hvilke stillinger der er omfattet
  • Hvordan omplaceringsmulighederne undersøges
  • Hvordan du kan forholde dig, hvis der er en ledig og relevant stilling i kommunen
  • Jobbank
  • Hvordan du forholder dig, hvis omplaceringsmulighederne giver resultat
  • Hvordan du forholder dig, hvis omplacering ikke kan lade sig gøre

  Tryghedspuljen
  Når du afskediger en medarbejder på grund af budgetbesparelser, er der en mulighed for, at du og medarbejderen i fællesskab kan søge midler fra Tryghedspuljen. Midlerne fra Tryghedspuljen skal hjælpe medarbejderen videre på arbejdsmarkedet. 

  Læs mere om Tryghedspuljen