Tjekliste ved fratrædelse

Når en medarbejder fratræder, er der en række praktiske forhold i forbindelse med ansættelsens ophør. Dette gælder både, når medarbejderen selv opsiger sin stilling og ved opsigelse (uansøgt afsked).

Indhold

  Der er udarbejdet en tjekliste, der gennemgår de overvejelser og praktiske tiltag, der er relevante ved en medarbejders fratrædelse. Der vil naturligvis være forskel i omfang og fremgangsmåde afhængig af arbejdssted, ansættelsesområde og opgavevaretagelse. Det er muligt at tilføje punkter på listen, så den passer til det specifikke arbejdsområde. 

  Af hensyn til IT-sikkerhed mv. er det vigtigt at sikre, at de relevante punkter gennemgås ved alle fratrædelser. 

  Se tjeklisten ved fratrædelse

  Gennemgå tjeklisten og sikrer dig, at de relevante punkter gennemføres.

  Lønsystem 
  Først og fremmest skal pågældende fratrædes i lønsystemet.
  Hvis den ansatte selv har opsagt sin stilling, sker indberetningen på den enkelte arbejdsplads.
  For Administrationen er det lønkonsulenten, der foretager fratrædelse i lønsystemet. 

  Ferie
  Vær opmærksom på at indberette ferie, hvis der er aftalt afholdelse af ferie i opsigelsesperioden. Det er den enkelte leders ansvar at sikre, at ferie indberettes.

  Processkema IT
  For medarbejdere, der er oprettet i AD’et udfyldes processkema 05 eller 05a i forbindelse med en medarbejders fratrædelse. Brugeradgange til diverse IT-systemer jf. processkemaet lukkes af IT. For andre systemer sker lukning af brugeradgang ikke automatisk, men skal foretages lokalt.