Arbejdstid

De konkrete forhold omkring din arbejdstid fremgår som udgangspunkt af din overenskomst. Der kan også være indgået lokale arbejdstidsaftaler, der beskriver forhold på netop din arbejdsplads..

Indhold

  Ure

  Arbejdstid - Din arbejdstid er overenskomstbestemt, men der kan også være indgået lokale arbejdstidsaftaler på din arbejdsplads.

  Ansatte der ikke arbejder i administrationen

  Er du ikke ansat i administrationen, kan du henvende dig til din leder, som kan oplyse dig om, om der er indgået særlige arbejdstidsaftaler på din arbejdsplads. 

  Ansatte i administrationen

  Medarbejdere (inkl. akademikere uden rådighedsforpligtigelse) i administrationen er omfattet af fleksibel arbejdstid efter følgende retningslinjer: 

  Retningslinjer for fleksibel arbejdstid

  Flexskema

  Flexskema er et værktøj til at registrere din arbejdstid. Inden afvikling af flextimer skal dette være aftalt med nærmeste leder.

  Når du starter et nyt flexskema op og har været ansat i det forrige år skal du forholde dig til dine feriesaldi, hvis du ønsker at benytte dig af skemaets saldo med optjening og afvikling af ferie.

  Optjent 2023 (6. ferieuge)
  Har du været ansat i hele kalenderåret 2023 på f.eks. 37,00 timer skal du indsætte denne saldo i optjent ferie 2023. Saldo vil først fremgå af maj måned fanen i 2024, hvor du kan afvikle timerne fra. 

  Optjent 2022 (6. ferieuge)
  Aktuelle afviklingsperiode hen over kalenderåret 2023/2024. 6. ferieuge der er optjent i 2022 og hvad der evt. er til restferie timer tilbage. F.eks. optjent. 37 timer i 2022 minus 1 dag (7,4 timer) afholdt i 2023. Saldo er her 29,60 timer. 

  Optjent ferie 2023
  (01.09.2023 - 31.12.2023) + evt. overført ferie fra ferieoptjeningsåret 01.09.2022 - 31.08.2023.
  I alt f.eks. 4 måneder a 15,42 timer = 61,68 timer. Minus ferie afholdt i perioden 01.09.2023 - 31.12.2023.
  Bemærk, ferie der afvikles i december er ikke med på sidste lønseddel i feriesaldo, men kommer først med til januar løn. Ferien der er afholdt i hele 2023 skal fratrækkes saldo for den optjente ferie frem til 31.12.2023.
  Saldo kunne f.eks. være: 61,68 optjente timer - 37,00 timer afholdt i december. = 24,68 timer.
  Dette vil være din saldo pr. 01.01.2024 som du indsætter i saldo rest feriesaldo 2023.

  Flexskema 2024

  Rådighedsforpligtelse for akademikere

  Er du akademiker ansat i en generaliststilling (administrative stillinger), kan du modtage et rådighedstillæg, når du påtager dig en rådighedsforpligtigelse.

  Rådighedsforpligtelse betyder, at du ikke honoreres ved merarbejde på indtil 35 timer pr. kvartal. Merarbejdet må som udgangspunkt ikke være faste planlagte opgaver.

  • Akademikere med rådighedsforpligtigelse er ikke omfattet af flekstidsaftalen.
  • Akademikere ansat i specialiststillinger har ikke rådighedsforpligtelse, og ydes ikke rådighedstillæg.
  • Akademikere ansat i chefkonsulentstillinger er ansat uden højeste tjenestetid.

  Vil du læse mere om rådighedsforpligtigelsen finder du retningslinjerne her:  

  Retningslinjer for akademikeres rådighedsforpligtigelse