Arbejdstid

Arbejdstid

Generel information omkring arbejdstid

ure_01.jpg

Arbejdstid

Din arbejdstid er overenskomstbestemt, men der kan også være indgået lokale arbejdstidsaftaler på din arbejdsplads.

De konkrete forhold omkring din arbejdstid fremgår som udgangspunkt af din overenskomst. Der kan også være indgået lokale arbejdstidsaftaler der beskriver forhold på netop din arbejdsplads.

Ansatte der ikke arbejder i administrationen

Er du ikke ansat i administrationen, kan du henvende dig til din leder som kan oplyse dig om, om der er indgået særlige arbejdstidsaftaler på din arbejdsplads. 

Ansatte i administrationen

Medarbejdere (inkl. akademikere uden rådighedsforpligtigelse) i administrationen er omfattet af fleksibel arbejdstid efter følgende retningslinjer: 

Retningslinjer for fleksibel arbejdstid

Flexskema

Flexskema er et værktøj til at registrere din arbejdstid. Inden afvikling af flexstimer skal dette være aftalt med nærmeste leder.

Flexskemaer (opdateret 24.01.2022):

Flexskema 2022 inkl. ny ferielov 

Flexskema 2022 inkl. ny ferielov og omsorgsdage/seniordage 2022

 

 

 

 

Rådighedsforpligtelse for akademikere

Er du akademiker ansat i en generaliststilling (administrative stillinger), kan du modtage et rådighedstillæg, når du påtager dig en rådighedsforpligtigelse.

Rådighedsforpligtelse betyder, at du ikke honoreres ved merarbejde på indtil 35 timer pr. kvartal. Merarbejdet må som udgangspunkt ikke være faste planlagte opgaver.

  • Akademikere med rådighedsforpligtigelse er ikke omfattet af flekstidsaftalen.
  • Akademikere ansat i specialiststillinger har ikke rådighedsforpligtelse, og ydes ikke rådighedstillæg.
  • Akademikere ansat i chefkonsulentstillinger er ansat uden højeste tjenestetid.

Vil du læse mere om rådighedsforpligtigelsen finder du retningslinjerne her:  

Retningslinjer for akademikeres rådighedsforpligtigelse

Spotboks - evaluering af MP_490x350.jpg

Kontakt din leder, hvis du har spørgsmål.