Din uddannelsesansvarlige og praktikvejleder

Den uddannelsesansvarlige er den, som har det overordnede koordinerende ansvar for din uddannelse, og praktikvejlederen har ansvaret for din daglige oplæring i afdelingen.

Indhold

  Den uddannelsesansvarlige

  Det er Annette Havmand, Personaleafdelingen, der fungerer som din uddannelsesansvarlige og mentor. Hun har det overordnede koordinerende ansvar for kontorelevernes samlede uddannelsesforløb og er din kontaktperson for hele dit praktikforløb. Hun fungerer også som konsulent for praktikvejlederne.

  Din praktikvejleder

  Praktikvejlederen har ansvaret for din faglige oplæring og personlige udvikling og er din sparringspartner i dagligdagen. Din oplæring sker på baggrund af din samlede praktikplan og sammenhængen mellem din skolegang og praktikforløb. Du kan altid komme til din vejleder om stort og småt, herunder dine forventninger til din uddannelse og eventuelle forslag til ændringer. 

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk