Prøvetid og evalueringssamtaler

Alle kontorelever bliver indkaldt til en prøvetidsevaluering inden for de første tre måneder og mindst tre evalueringssamtaler i løbet af den resterende praktikperiode.

Indhold

  Prøvetid

  De første tre måneder af praktikperioden er en gensidig prøvetid, hvor du og Aabenraa Kommune hver især kan hæve uddannelsesaftalen. Aabenraa Kommune er forpligtet til at gennemføre en partshøring efter Forvaltningsloven, inden en eventuel ophævelse af aftalen. Partshøring vil sige, at du skal have oplyst, hvorfor din arbejdsgiver vil træffe afgørelsen og have mulighed for inden for en rimelig frist at komme med en udtalelse. Hvis der er skoleperioder inden for prøvetiden, medregnes de ikke, og prøvetiden forlænges tilsvarende.

  Formålet med prøvetidssamtalen er at vurdere

  • om uddannelsesforløbet skal fortsættes
  • dine faglige, personlige og sociale kompetencer
  • om du er tilfreds med dit praktikforløb
  • om du trives.

  Både din uddannelsesansvarlige og praktikvejleder deltager i samtalen.

  Skema til prøvetidsevaluering

  Du udfylder skemaet forud for samtalen. Når samtalen er gennemført, sender din praktikvejleder skemaet til den uddannelsesansvarlige, der sørger for, at det bliver journaliseret i din personalesag.

  Evalueringssamtaler

  Du vil løbende blive indkaldt til evalueringssamtalerne, hvis hovedformål er at evaluere dit praktikforløb og drøfte, hvilke mål der er for den kommende periode. I Aabenraa Kommune er det obligatorisk at gennemføre tre evalueringssamtaler; foruden den føromtalte prøvetidsevaluering. Det er op til dig og din praktikvejleder, om der er behov for at afholde flere samtaler end de obligatoriske. Det er din vejleder, der indkalder til og gennemfører samtalerne med dig.  Se formål og tidsplan for samtalerne

  Evalueringsskema
  Du udfylder skemaet forud for samtalen. Når samtalen er gennemført, sender din praktikvejleder skemaet til den uddannelsesansvarlige, der sørger for, at det bliver journaliseret i din personalesag.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk