Praktikmål, praktikplan og Lærepladsen.dk

Din praktikplan skal sikre, at praktikmålene for dit uddannelsesforløb bliver opfyldt. Vi anvender Praktikpladsen.dk og Lectio som værktøj

Indhold

  Praktikmål

  Praktikmålene omfatter en række obligatoriske områder, som du skal arbejde med i løbet af dit uddannelsesforløb.
  Der er blandt andet fokus på politik, strategi, projektopgaver, mundtlig og skriftlig kommunikation, digitale løsninger, sagsbehandling og økonomi. Målene fremgår af din praktikplan, som du finder i Acadre, ind til vi har et system, der igen kan håndtere planerne. Praktikmål og -planer har tidligere været tilgængelig på Elevplan.dk, der med udgangen af 2021 er nedlagt. Styrelsen for IT og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet arbejder på at få planerne indarbejdet på portalen Lærepladsen.dk. Du kan læse mere om portalen nedenfor.

  Praktikplan

  Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at du får en uddannelse, der lever op til de gældende krav. Praktikplanen giver dig overblik over dit uddannelsesforløb, og den sikrer, at du når uddannelsens mål. Den skaber også mulighed for samspil mellem dit praktikforløb og dit skoleophold. Planen bliver løbende fulgt op af din vejleder og kan naturligvis justeres efter behov, eller hvis du har særlige ønsker, der harmonerer med dine øvrige opgaver. 

  Lærepladsen.dk

  Styrelsen for IT og Læring er i gang med at udvikle Lærepladsen.dk, så den fremadrettet bliver en samlet indgang for praktikvirksomheder og elever. Målet er, at virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres praktikforløb. 

  Hvad indeholder Lærepladsen.dk nu, og hvad kommer portalen på sigt til at indeholde?

  I øjeblikket er det muligt at se følgende i systemet:     

  • Elever – inkl. uddannelse og elevtype
  • Det tidsmæssige skoleforløb
  • Registreret fravær
  • Uddannelsesaftaler og tillæg til uddannelsesaftaler 

  Når systemet er færdigudviklet, skal der som minimum være adgang til:

  • Karakterer
  • Praktikerklæringer
  • Praktikplaner
  • Elevernes praktikmål, UVM-fag og mål for UVM-fag
  • Fagenes indhold

  Elevernes karakterer kan ses på handelsskolernes interne lektionssystem Lectio.dk. Når du går ind på portalen skal du vælge skole - skolen er IBC-Innovationsfabrikken.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Relateret indhold