Skoleperiode og fagprøve

I løbet af dit praktikforløb skal du tilegne dig teoretisk viden inden for området offentlig administration. Du skal i skole på IBC i 15 uger, hvor den sidste uge omfatter en fagprøve.

Indhold

  Du bliver undervist på IBC, Dronning Margrethes Vej 6-12 og kommer til at gå i klasse med elever fra andre kommuner, regionen og staten.
  Læs mere om hovedforløbet

  Kontorelevuddannelsen bygger på vekselsuddandelsesprincippet. Det vil sige, at der skal være sammenhæng mellem praktik og det teoretiske grundlag. Derfor skal praktiksted og skole indgå i et tæt samarbejde, der sikrer, at du får en forståelse for, hvordan det, du lærer i skolen, kan omsættes i praksis.

  Er du under 25 år, er der 15 skoleuger, hvor de ni uger omfatter bundne fag, og de fem er relevante specialefag, som du og din praktikvejleder vælger i fællesskab. Den sidste uge anvendes til fagprøveskrivning og eksamination.

  Er du over 25 år, har dit skoleforløb en varighed på 13 uger, hvoraf de ni uger er bunde fag og de tre uger er relevante specialefag. Den sidste uge anvendes til fagprøveskrivning og eksamination. Tidspunkter for fordeling af skoleperioderne fremgår på Lectio

  Hvis dit uddannelsesforløb hører under den gamle bekendtgørelse - det vil sige, at du har en HG uddannelse, hvor der står anført "Offentlig administration" på dit eksamensbevis - omfatter de sidste to uger fagprøveskrivning.

  Fagenes hovedoverskrifter er:

  • Innovation, kvalitet og samarbejde
  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Politisk styring og økonomi

  Ca. tre-fire uger før et skoleophold, sender IBC en indkaldelse via e-boks med angivelse af undervisningstid, lokalehenvisning m.v. Indkaldelsen sendes også til din uddannelsesansvarlige og praktikvejleder.

  Læs mere om skoleforløbets indhold og fagene i Lectio

  Du har mulighed for at indgå i et individuelt tilrettelagt talentudviklingsprogram. For at være talent på IBC skal du udvise særlige kompetencer inden for vilje, engagement og nysgerrighed. Kontakt din lærer, hvis du er interesseret og tal med din praktikvejleder herom.

  Hvis du bliver syg eller har andet fravær, skal du oplyse det til IBC og din vejleder senest kl. 8 på første fraværsdag. Dit fravær registreres i Lectio, og systemet sender automatisk en mail om dit fravær til både den uddannelsesansvarlige og din vejleder.  Har du været fraværende, vurderer skolen omfanget, og om du skal tage skoleperioden om.

  Du skriver fagprøve i løbet af april-maj og går til eksamen i juni. Du har fem dage til det samlede fagprøveforløb inkl. eksamensdagen. Har du en HG uddannelse, hvor der står "Offentlig administration" på dit eksamensbevis, gennemfører du din uddannelse under den gamle bekendtgørelse, hvilket vil sige, at du 10 dage til fagprøveforløbet. 

  Dagene bruges til

  • udformning og udarbejdelse af fagprøve
  • eksamensforberedelse
  • eksamensdagen

  Fagprøveskrivning

  • Du skal vælge et emne fra din arbejdsplads, som du har interesse i. Skolen eller din praktikvejleder er behjælpelig med at finde et emne, hvis du ikke selv har en idé
  • Du skal vælge en sparringpartner fra din arbejdsplads, som kan støtte dig og hjælpe med at give dig input til det fagområde, du har valgt at skrive om.
  • Din fagprøve forsvares ved en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed og bedømmes efter 7-trin skalaen.
  • Du skal som minimum have karakteren 02 for at bestå.

  Du vil få yderligere oplysninger og en mere omfattende gennemgang af fagprøven på skolen.

  Det faglige udvalg på området – OMKOF (Områdeudvalget for Kontorelevuddannelsen i den Offentlige forvaltning) -  udsteder et uddannelsesbevis, som IBC sender til dig efter bestået eksamen.

  Beviset dokumenterer, at du har bestået fagprøven og har opnået faglig kompetence indenfor din uddannelse.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk