Gensidige forpligtelser og forventninger til dig

Klare rammer for samarbejdet skaber mulighed for at give dig en stærk faglig uddannelse, der giver et godt afsæt for dit fremtidige arbejdsliv.

Indhold

  Forpligtelser og forventninger går begge veje

  Som elev skal du være bevidst om, at du også er medarbejder med rettigheder, pligter og ansvar over for din arbejdsplads. Ved at sætte dig ind i uddannelsens regler og din praktikplan, bliver du i stand til at tage et medansvar for kvaliteten af din uddannelse.

  Vi har som arbejdsgiver en forpligtelse til at give dig de bedst mulige rammer for at få det maksimale ud af din praktikperiode. Du skal vejledes kompetent og dygtigt. Omvendt har du som elev en forpligtelse til at være motiveret for at yde en god og effektiv indsats.

  Vi forventer, at du

  • forholder dig aktivt til din praktikplan og i samarbejde med din praktikvejleder løbende følger op på planen
  • er interesseret, engageret og indstillet på selv at opsøge udfordringer og arbejdsopgaver
  • er bevidst om, at du repræsenterer Aabenraa Kommune ved borgeres henvendelse telefonisk eller ved personligt fremmøde
  • overholder din tavshedspligt
  • orienterer dig på Aabenraa.dk og Medarbejderportalen
  • indgår som en aktiv del af elevgruppen
  • kontakter din praktikvejleder, uddannelsesansvarlige eller tillidsrepræsentant, hvis du har problemer.

  Regler for din uddannelse

  Kontoruddannelsen med specialer er omfattet af
  • Bekendtgørelse nr. 602 af 4. maj 2015.
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169358  
  • Uddannelsesordning for kontoruddannelsen med specialer, der beskriver mål og fag for uddannelsen
    http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk