Gå til hovedindhold

Tværgående aktiviteter som eleverne er ansvarlige for at planlægge/gennemføre

Eleverne er ansvarlige for at planlægge og gennemføre en række tværgående aktiviteter i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

I forhold til inddragelsen af eleverne er det vejlederens ansvar at vurdere, om opgaven matcher med øvrige aktiviteter i afdelingen.

Indhold

  Med karrieremessen ønsker Aabenraa Kommune at vise de unge de mange forskellige jobmuligheder, der er i vores område. Over 2000 elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser i kommunen besøger karrieremessen. Business Aabenraa planlægger og gennemfører messen i samarbejde med kommunens virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Formålet med at lade kontoreleverne deltage i aktiviteten er at markedsføre Aabenraa Kommune som praktiksted.

  Karriemessens varighed og tidspunkt:

  • seks timer i begyndelsen af november (Eleverne står på skift på messestanden)

  Formålet med at lade eleverne planlægge og gennemføre opgaven med at lave en stand til markedsføring af kontorelevuddannelsen og stå på standen  er, at eleven selvstændigt behersker at formidle information overfor kunder/borgere for eksempel gennemføre en præsentation eller formidle et budskab.

  Ansvarlige elever:

  • Tre elever står for planlægningen og står på standen
  • Eleverne udpeges i januar

  Periode og forventet timetal til planlægning/gennemførelse:

  • Første kvartal.
  • Ca to arbejdsdage inkl bemandning af standen.

  Formålet med aktivteten er

  • at give eleverne på IBC viden om Aabenraa Kommunes organisation
  • at informere eleverne på IBC om muligheder og vilkår i forhold til Aabenraa Kommune som praktiksted for kontorelev
    

  Formålet med at lade kontoreleverne planlægge og gennemføre opgaven er, at eleven selvstændigt behersker at formidle information overfor en større gruppe.

  Varighed og tidspunkt: En til to timer i efteråret; typisk i oktober/november

  Ansvarlige elever: To anden års elever – (Eleverne udpeges i august)

  Forventet timetal til planlægning/gennemførelse: Ca. fire timer

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får en generel introduktion til Aabenraa Kommune.

  Varighed og tidspunkt:
  • En uge.
  • Forløbet gennemføres i uge 6.

  Formålet med at lade eleverne planlægge og gennemføre opgaven er at skærpe elevernes evne til selvstændigt at deltage i tværgående samarbejde med inddragelse af forskellige personer og strukturere og planlægge større opgaver.

  Ansvarlige elever:
  • To første års elever.
  • Eleverne udpeges i forbindelse med evalueringen af introduktionsforløbet i begyndelsen af oktober.

  Periode og forventet timetal til planlægning/gennemførelse:
  • Juni og juli.
  • Maksimalt to arbejdsdage for begge.

  Formålet med at lade eleverne planlægge og gennemføre opgaven er at give eleverne indblik i valget.

  Ansvarlige elever: Alle eleverne.

  Periode og forventet timetal til planlægning/gennemføre: Ca. to dage til blandt andet optælling af stemmer og fintælling.

  Formålet med aktiviteten er, at de nye elever får mulighed for at se deres arbejdsplads og møde deres kommende praktikvejleder og kollegaer.

  Varighed og tidspunkt: Seks timer i begyndelsen af juni.

  Formålet med at lade eleverne planlægge og gennemføre opgaven er at skærpe elevernes evne til selvstændigt at deltage i tværgående samarbejde med inddragelse af forskellige personer.

  Ansvarlige elever: Første års eleverne  

  Periode og forventet timetal til planlægning/gennemførelse:
  • Midten af marts.
  • Der anvendes maksimalt en arbejdsdag til planlægning.
  • Alle første års eleverne deltager i arrangementet og har roller på dagen.

  Varighed: To dage i uge 11

  Formålet med at lade eleverne planlægge og gennemføre opgaven er at bidrage til elevernes personlige udvikling.

  Ansvarlige elever: Alle første års eleverne deltager på skift i samtalerne.

  Periode og forventet timetal til planlægning/gennemførelse:
  • Mandag og tirsdag i uge 11.
  • Ca. et par timer til hver.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk