Aktiviteter for praktikvejledere og elever

Der bliver gennemført en række workhops, møder og kurser/udviklingsaktiviteter for praktikvejledere og elever.

Indhold

  Workshops

  Alle praktikvejledere deltager i en workshop af ca. tre timers varighed to til tre gange årligt og ellers efter behov. Den enkelte workshop omfatter et særligt aktuelt tema eller problemstillig, for eksempel praktikmål, introforløb eller ungekultur.

  Workshoppen bliver også brugt til udveksling af erfaringer blandet vejlederne. Det er den uddannelsesansvarlige, der oftest fungerer som proceskonsulent på workshoppen. I særlige tilfælde bliver der anvendt en ekstern konsulent.

  Møder

  Du deltager i informationsmøder på IBC om skoleforløbet og fagprøve. Den uddannelsesansvarlige orienterer om møderne via Outlook.

  Møder

  Eleverne deltager i elevmøder ca. fire gange årligt og indkalder selv til møderne og vælger dagsorden. Dele af mødet omfatter erfaringsudveksling.  Den uddannelsesansvarlige deltager i møderne indledningsvis med  orientering om relevante og aktuelle forhold.

  Kurser

  Elevernes deltager i følgende tværfaglige kurser: 
  - Acadre
  - Økonomisystemet

  Indholdsbeskrivelsen fremgår af praktikplanen i Acadre. 

  Eleverne deltager desuden i andre fagligt relevante kurser i deres respektive afdelinger.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Relateret indhold