Skoleophold og fagprøve

Der er 15 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve i løbet af praktikperioden.

Indhold

  Kontorelevuddannelsen bygger på vekseluddannelsesprincippet. Det vil sige, at der skal være sammenhæng mellem praktik og det teoretiske grundlag.
  Derfor skal praktiksted og skole indgå i et tæt samarbejde, der sikrer, at det, eleverne lærer i skolen, kan omsættes i praksis.

  Der er 15 skoleuger, hvor de ni uger omfatter bindene fag og fem relevante specialefag, som elev og praktikvejleder vælger i fællesskab.
  Den sidste uge anvendes til fagprøveskrivning og eksamination. I udgangspunktet skal voksne over 25 år have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få helt så mange.
  Tidspunkter for fordeling af skoleperioderne fremgår af Lærepladsen.dk

  Fagenes hovedoverskrifter er:

  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Politisk styring og økonomi
  • Innovation, kvalitet og samarbejde
    

  Ca. tre-fire uger før et skoleophold begynder, sender IBC en indkaldelse via mail med angivelse af indholdet på skoleperioden, undervisningstid etc.
  Indkaldelsen sendes både til praktikvejlederne og den uddannelsesansvarlige. 

  Læs mere om skoleperiodernes tidspunkter og indhold i på Lærepladsen.dk

  Hvis eleven er syg eller har andet fravær, skal hun/han oplyse det til sin praktikvejleder og IBC senest kl. 8.00 på første fraværsdag.
  Elevens fravær registreres på Lærepladsen.dk  Har der været fravær, vurderer skolen omfanget, og om skoleperioden skal tages om.

  Eleverne skriver fagprøve i løbet af april-maj og går til eksamen i juni. Eleverne har fem dage til det samlede fagprøveforløb inkl. eksamensdagen. Elever, der gennemfører uddannelsen i henhold til den gamle bekendtgørelse, har 10 dage inkl. eksamensdagen.

  Dagene skal bruges til:

  • Udformning og udarbejdelse af fagprøven
  • Eksamens forberedelse
  • Eksamensdagen

  Informationsmateriale om fagprøven og fagprøveprocedure er under udarbejdelse.

  Styrelsen for IT og Læring er i gang med at udvikle Lærepladsen.dk, så den fremadrettet bliver en samlet indgang for praktikvirksomheder og elever. Målet er, at virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres praktikforløb. 

  Hvad indeholder Lærepladsen.dk nu, og hvad kommer portalen på sigt til at indeholde?

  I øjeblikket er det muligt at se følgende i systemet:     

  • Elever – inkl. uddannelse og elevtype
  • Det tidsmæssige skoleforløb
  • Registreret fravær
  • Uddannelsesaftaler og tillæg til uddannelsesaftaler 

  Når systemet er færdigudviklet, skal der som minimum være adgang til:

  • Karakterer
  • Praktikerklæringer
  • Praktikplaner
  • Elevernes praktikmål, UVM-fag og mål for UVM-fag
  • Fagenes indhold
    

  Elevernes karakterer kan ses på handelsskolernes interne lektionssystem Lectio.dk. Når du går ind på portalen skal du vælge skole - skolen er IBC-Innovationsfabrikken.

  Du har kendskab til skoleperiodernes hovedindhold og tjekker karakterer. Når eleven vender tilbage fra en skoleperiode, tager du initiativ til en snak om, hvad eleven har lært, og hvordan det kan anvendes i praksis. Forventninger i relation til fagprøven fremgår af afsnittet om fagprøven.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Relateret indhold