Praktikvejlederens og den uddannelsesansvarliges rolle og opgaver

Praktikvejlederne og den uddannelsesansvarlige varetager en række forskellige roller og opgaver, der skal sikre, at elevernes uddannelse lykkes på den mest hensigtsmæssige måde

Indhold

  Praktikvejlederens rolle og opgaver

  Som praktikvejleder spiller du en væsentlig rolle i, at elevernes uddannelse lykkes på den mest hensigtsmæssige måde. Du er medansvarlig for, at der skabes nogle gode rammer for elevforløbet, således at eleverne udvikler stærke faglige og personlige kompetencer og trives på arbejdspladsen.

  Arbejdet kræver både tid, kompetencer og samarbejde for at lykkes godt. Et andet væsentligt aspekt for at få uddannelsen til at lykkes er et konstruktivt samarbejde med den uddannelsesansvarlige, der har det koordinerende ansvar for elevernes uddannelse.

  Som vejleder er du ansvarlig for en række opgaver. Du skal være opmærksom på, at vejlederopgaven også rummer personaleledelse i det daglige samspil med eleven. 
  Du skal blandt andet:

  • Motivere ved at give udfordringer, ansvar, kompetence- og læringsmuligheder
  • Melde forventninger klart ud
  • Gå i dialog med eleven
  • Sikre feedback for arbejdsindsats
  • Udtrykke anerkendelse af resultater

  Vejlederens rolle og opgaver

  Den uddannelsesansvarliges rolle og  opgaver

  Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for kontoreleverne og har den koordinerende funktion.
  Den uddannelsesansvarliges rolle og opgaver 

  Oversigt over praktikvejledergruppen

  Oversigt over vejledergruppen

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk