Prøvetid og evalueringssamtaler

Der skal gennemføres en prøvetidsevaluering inden for de første tre måneder og mindst tre evalueringssamtaler i løbet af den resterende praktikperiode.

Indhold

  Prøvetid

  Jævnfør Erhvervsuddannelsesloven er de første tre måneder af praktikperioden en gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver hver især kan hæve uddannelsesaftalen.

  Forvaltningslovens regel om partshøring skal overholdes. Hvis der bliver gennemført skoleperioder inden for prøvetidsperioden, medregnes de ikke, og perioden forlænges derfor tilsvarende. Efter prøvetiden kan aftalen ikke opsiges ensidigt af en af parterne.

  Det er praktikvejlederen, der indkalder til en prøvetidssamtale, der afholdes i et samarbejde mellem dig, eleven og den uddannelsesansvarlige.

  Du og eleven udfylder prøvetidsevalueringsskemaet forud for samtalen, og du sender det til den uddannelsesansvarlige via mail umiddelbart efter samtalen. Den uddannelsesansvarlige sørger for, at skemaet bliver lagt i elevens personalesag.

  Evalueringssamtaler

  Det er dig, der indkalder til de tre obligatoriske evalueringsskemaer, der - foruden prøvetidsevalueringen - skal gennemføres, og det er op til dig og eleven, om der er behov for flere samtaler.

  Se formål og tidsplan for samtalerne.

  Evalueringsskemaer

  Prøvetidsevalueringsskema
  Evalueringsskema

  Du og eleven udfylder evalueringsskemaet forud for samtalen, og du sender det til den uddannelsesansvarlige via mail umiddelbart efter samtalen. Den uddannelsesansvarlige sørger for, at skemaet bliver lagt i elevens personalesag.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Partshøring efter forvaltningsloven