Praktikmål, praktikplan, Praktikpladsen.dk og Lectio

Der skal udarbejdes en praktikplan for hver elev for at sikre, at praktikmålene bliver opfyldt.

Indhold

  Praktikmål

  Praktikmålene omfatter en række obligatoriske områder, som eleven skal arbejde med, samt flere valgfrie områder, hvor elev og praktiksted kan vælge, hvilke mål der er relevante i forhold til elevens interesser og afdelingens opgaver. Der er fokus på blandt andet:

  • Politik
  • Strategi
  • Handleplaner
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Digitale løsninger
  • Administration
  • Sagsbehandling
  • Økonomi

  I en årrække frem kan der være elever, der har et retskrav på at gennemføre deres uddannelse i henhold til den gamle bekendtgørelse. Få overblik over praktikmålene:

  Ny bekendtgørelse 
  Gammel bekendtgørelse

  Praktikplan

  Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, der er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav. Praktikplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over praktikforløbet, og den sikrer, at eleven når uddannelsens mål og giver mulighed for samspil mellem praktik og skoleophold. Det er vigtigt, at du løbende følger op på planen sammen med eleven, og i det omfang, det er muligt, er lydhør overfor elevens ønsker om arbejdsopgaver.

  Praktikplanen skal udarbejdes i Acadre i samarbejde med den uddannelsesansvarlige hvert år i perioden april-august. Eleven bliver præsenteret for planen på den første arbejdsdag. Der er en række krav til udformning af planen: Koncept for udformning af praktikplanen

  Lærepladsen.dk og Lectio

  Styrelsen for IT og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udvikle Lærepladsen.dk, så den fremadrettet bliver en samlet indgang for praktikvirksomheder og praktikelever. Målet er, at virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres praktikforløb.

  Portalen er endnu ikke færdigudviklet, og afløser Elevplan.dk, der er blevet udfaset i januar 2021. Eleverne anvender pt. IBC´s system Lectio til at se karakterer, information om skoleperioder etc. Eleverne modtager link til og information om systemet direkte fra IBC.

  Hvad indeholder Praktikpladsen.dk nu, og hvad kommer portalen på sigt til at indeholde?
  Pt. er det muligt at se følgende i systemet:    

  • Elever – inkl. uddannelse og elevtype
  • Det tidsmæssige skoleforløb
  • Det registrerede fravær
  • Uddannelsesaftaler

  Når systemet er færdigudviklet, skal der som minimum være adgang til:

  • Karakterer
  • Praktikerklæringer
  • Praktikplaner
  • Fagenes mål og indhold
  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk