Rekruttering og introduktion

Personaleafdelingen ansætter årligt seks kontorelever, således at der kontinuerligt er 12 elever i administrationen fordelt med seks første års og seks anden års elever.

Indhold

  Rekruttering

  For at skabe den fornødne bredde i uddannelsen kommer alle elever til at arbejde i mindst to forskellige afdelinger i løbet af praktikperioden. Praktikstedet har på skift en første- og anden års elev.

  Hvert år inden rekrutteringsporcessen går i gang bliver det vurderet, hvordan eleverne skal fordeles inden for 12 afdelinger, der fast modtager en elev én gang årligt.

  Fordelingsplan

  Ansættelsesudvalget består af den uddannelsesansvarlige, der er formand for udvalget og en repræsentant for praktikvejlederteamet.
  Førsteårs eleverne deltager på skift i samtalerne. 

  Stillingerne bliver opslået i uge 3, ansættelsessamtaler gennemføres i uge 11, og eleverne tiltræder den 1. september.
  I oversigten får du et overblik over rekrutteringsprocessen

  Der stilles en række faglige og personlige krav til de elever, vi ansætter.
  Kravene fremgår af kompetenceprofilen

  Introduktion

  I begyndelsen af juni bliver der afholdt en introduktionsdag for de kommende elever, hvor de ser deres arbejdsplads og møder den uddannelsesansvarlige, praktikvejledere og elevkolleger. Program for dagen bliver sendt til vejledere og elever i midten af april.

  Den første arbejdsdag møder eleverne kl. 09.00
  Den uddannelsesansvarlige giver eleverne oplysninger om: 

  • Tavshedspligt
  • Arbejdstid og flexregler
  • ID-kort (udleveres)
  • Fysiske rammer
  • Kaffe- og te-ordning
  • Personaleforening

  Den første uge taler du og eleven om gensidige forventninger, og du introducerer eleven til følgende:

  • Afdelingsleder og kolleger
  • De fysiske rammer
  • Afdelingens mission, vision og opgaver
  • Afdelingens værdier
  • Intern adfærd
  • Elevens praktikplan
  • Samarbejdsrelationer
  • Aabenraa.dk og Medarbejderportalen
  • Elevens deltagelse i møder, kurser etc.
    

  En lønkonsulent introducerer eleven til ferieregler.

  Den uddannelsesansvarlige giver eleverne en generel introduktion til Aabenraa Kommune; herunder organisationens opbygning.

  Læs om ledelsesgrundlag, MED og arbejdsmiljø, personalepolitiske værdier

  Introforløbet bliver indledt med et oplæg af vicekommunaldirektøren om Aabenraa Kommunes organisation, Vækstplan, ledelsesgrundlag etc. Endvidere deltager eleverne i forskellige oplæg med oplægsholdere fra en række afdelinger, og de besøger enkelte institutioner med henblik på at høre om organisationens mange forskellige opgaver. Eleverne møder også tidligere elever og hører om deres karrievej.

  Introduktionsforløbet foregår mandag, tirsdag og onsdag i uge fire og programmet bliver koordineret og planlagt af to elever i løbet af efteråret. 

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk