Om kontorelevuddannelsen

Personaleafdelingen varetager den centrale koordinering af arbejdet med kontorelever. Uddannelsen er baseret på et merkantilt grundforløb og et EUX-forløb, der skal være fuldført, før eleven begynder sin praktiske uddannelse.

Indhold

  Uddannelsen er baseret på et grundforløb og et obligatorisk EUX-forløb, der skal være fuldført før eleven begynder sin praktiske uddannelse. Stx'ere skal gennemføre et særligt studieforberedende forløb, og der er en særlig indgang for voksne over 25 år.

  Personaleafdelingen varetager den centrale koordinering af arbejdet med kontorelever og har ledelseskompetencen i forbindelse med rekruttering af eleverne. 

  Kontorlederen i Personalekontoret i Personaleafdelingen er budgetansvarlig for den centrale elevkonto, der finansierer løn til kontorelever, teknisk designerelev og IT-supportelev.

  Den 1. august 2015 blev kontorelevuddannelsen i offentlig administration ændret fra en grunduddannelse til en uddannelse på gymnasialt niveau. Det skete som et led i reformen af erhvervsuddannelserne og Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

  Der vil i en årrække frem være mulighed for at ansætte elever, der har fuldført den gamle handels-grunduddannelse (HG) og derfor har et retskrav på at gennemføre uddannelsen i henhold til den gamle bekendtgørelse.

  Praktikkens varighed er to år for elever under 25 år. Voksne begynder altid med en realkompetencevurdering, der sandsynligvis medfører et kortere praktikforløb.
  I praktikforløbet er inkluderet 15 ugers skoleophold, herunder en afsluttende fagprøve.

  Eleven skal arbejde med
  • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
  • Administration og sagsbehandling
  • Økonomi

  Som praktiksted kan vi også angive valgfrie praktikområder som for eksempel personale- og lønadministration, regnskabsmæssige funktioner med flere.

  Områdeudvalget for kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning - OMKOF - har udviklingsansvaret for kontorelevuddannelsen i offentlig administration og er organisatorisk placeret i Uddannelsesnævnet, der hører under Undervisningsministeriet.  OMKOF fastlægger blandt andet uddannelsens mål, afkorter/forlænger konkrete uddannelsesforløb og behandler tvister mellem elev og praktiksted. Læs mere om OmKOF 

  Kontoruddannelsen med specialer er omfattet af denne bekendtgørelsen.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk