Byråds- og Direktionssekretariat

Forenkling af kantinebestillinger

En ændring i systemet til kantinebestillinger gør det nu nemmere og mere overskueligt, når man skal foretage sine bestillinger.

Indhold

  I bestillingssystemet til kantineafregninger er der oprettet to numre for hver afdeling – "intern" og "ekstern", dette har givet en uoverskuelig bestillingsoversigt.

  Denne opdeling anvendes ikke som styringsredskab og skaber unødig mange afdelinger/numre i bestillingssystemet.

  Af den grund forsvinder begreberne "intern" og "ekstern", så der fremover kun er ét begreb - ”Administrativ forplejning møder” – denne kobles på tværgående dimension 5054550.
  Tværgående dimension 5050534 udgår i bestillingssystemet, og der vil dermed blive reduceret væsentligt i valgmuligheder. Vi håber, at dette giver mere overskuelighed, når I skal bestille forplejning.

  De bestillinger, der allerede er foretaget i bestillingssystemet, vil blive bogført som hidtil. Ændringen gælder kun for fremtidige bestillinger.
  Frem til årsskiftet vil de områder, der slettes være markeret med ”udgået” – disse kan ikke slettes fra listen, da der ligger bestillinger for hele året, som vil fejle ved indlæsning i Prisme.