Byråds- og Direktionssekretariat

Nye adgangskort

Adgangskortene bliver fornyet - du kan læse mere her.

Indhold

    Adgangskortene bliver fornyet. Måske har du allerede fået det nye kort, ellers får du det snart. Kortet indeholder færre informationer end det gamle, så det er mere fleksibelt, når en medarbejder skifter job internt. Det nye kort har en stjernemarkering under logoet.

    Det er vigtigt, at du beholder dit gamle kort, indtil det nye kort virker. I løbet af uge 34 udskiftes de gamle kortlæsere med nogle nye. Herefter vil man kunne tage det nye kort i brug. Hvis man har adgang til flere bygninger på sit kort, skal man være opmærksom på, at læserne løbende skiftes i uge 34. Det vil dermed sige at nogle bygninger vil skulle tage det nye kort i brug før andre. Så kassér ikke det gamle kort, før du er helt sikker på, at det virker alle steder.

    For de medarbejdere der bruger Follow-You print, så skal det nye kort registreres, som man gjorde med det tidligere kort. Se vedhæftede vejledning her.

    Der er ikke ændret på de adgange man har, og koden til kortet er fortsat den samme.