Byråds- og Direktionssekretariat

Sortering af affald på rådhuset

Fra mandag den 20. maj 2019 vil der blive indført et nyt affaldssystem på Aabenraa Rådhus – som et skridt på den grønne vej.

Indhold

  Din personlige skraldespand vil blive hentet torsdag 16. maj, og du vil fra 20. maj skulle aflevere dit skrald i skraldespande opstillet ved kaffemaskinerne.

  Det vil sige at papkrus, æbleskrog, theposer og lignende skal smides i skraldespanden til organisk affald – den med en grøn pose i. Plastfolie, brugte kuglepenne, slikpapir og andet dagligt småaffald skal smides i skraldespanden med restaffald – den med den klare pose. Der vil være en vejledning på skraldespandene.

  I området ved bagudgangen vil der blive opsat en affaldsbeholder til dåser og andet rengjort metal, plast til blandt andet plastflasker, organisk affald og batterier.

  Dit papiraffald skal du håndtere på samme måde, som du gør i dag.

  Hvis du vil se skilte, der forklarer, hvad du må smide i de forskellige skraldespande, så kan du downloade beskrivelsen af skraldespanden til organisk affald ved at klikke herunder: 

  Download beskrivelse af skraldespanden for organisk affald her.

  Download beskrivelsen af skraldespanden for restaffald her