Område MED-udvalg

Område MED-udvalg

Der er Område MED-udvalg under både Børn & Skole og Social & Sundhed, alt i alt 6 udvalg på dette niveau. 

Afdelingschefen er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne.

Udvalgene varetager spørgsmål, der har tværgående relevans for alle arbejdspladser under de enkelte område.

 

Nedenfor kan du læse om de forskellige Område MED-udvalg, herunder dets medlemmer, mødeplan samt dagsordner og referater. Har du rettelser til dokumentet, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

Område MED udvalg under Børn og Kultur:

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Jacob Svarre Winther (formand)

  Kaja Mensel

  Marianne G. Zeuthen

  Heidi Nielsen

  Eva Margrethe Skov Hansen

  Grethe Tastesen Vangsgaard Uth

  Medarbejderrepræsentanter:

  Dorrit Knudsen, FTR/BUPL (næstformand)

  Berit Buhrkall Petersen TR/BUPL

  Susanne Følster Nielsen, TR/FOA

  Alice Torp, TR/FOA

  Betsy Nymann Jensen, TR/FOA

  Linda Christensen, TR/BUPL

  Anette Larsen, TR/BUPL

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Christina Hymøller, BUPL

  Bente Skadhauge Jensen, BUPL

  Mødeplan 2022:

  Den 3. februar

  Den 7. juni

  Den 6. september

  Den 30. november

   

  Se referaterne her.

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Rasmus Andreassen (formand)

  Merete Eriksen Gissel, Løjt Skole

  Merete Neuschild, Genner Børneunivers

  Michael Sørensen Petersen, Lyreskovskolen

  Stig Munk-Hansen, Ung i Aabenraa

  Michael Petersen, Stubbæk Skole

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mads Lund,  FTR, DLF (næstformand)

  Dorrit Knudsen, FTR, BUPL

  Ulla Bork Petersen, TR BUPL, Kongehøjskolen

  Gitte Lind-Nielsen, TR FOA, Fjordskolen

  Allan Nissen, TR, Ungdomsskolen 

  Gitte Nørregaard, TR, Fjordskolen

  Peter Birger Jensen, Medarbejderrepræsentant, Felsted Skole

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Claudia Craft Johnsen, AMR, Kongehøjskolen

  Birger Sandbjerg Hansen, Høje Kolstrup Skole

  Sekretær: Tanja Ruwald Olesen, tlf.: 73 76 70 23 

  Mødeplan 2022:

  Tirsdag den 8. februar. Mødested: Rådhuset i Tinglev, lokale 95.

  Tirsdag den 24. maj. Mødested: Løjt Skole.

  Tirsdag den 6. september. Mødested: Rådhuset i Aabenraa, lokale 120.

  Tirsdag den 15. november. Mødested: Stubbæk Skole.

   

  Formøde fra kl. 08.00-08.45

  Møde fra 08.45-11.30

   

  Se referaterne her.

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Iben Hansen (formand)

  Thomas Byrgesen Lyhne

  Tina Mechlenborg Van Ewijk

  Susanne Schultz Cederberg

  Mai-Britt Sølvbjerg Moldt

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  Karin Riber Bergmann Bergholt, TR/SL

  Susanne Jenny Olesen, TR/DS

  Frank Abrahamsen, TR/SL

   

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Pia Pernille Kolmos, AMR - FUC

   

  Sekretær: Rikke Grotkorp Jensen, tlf.: 73 76 71 90

   

  Mødeplan 2022:

  Torsdag den 24. februar

  Tirsdag den 24. maj

  Tirsdag den 20. september

  Tirsdag den 6. december

   

  Se referaterne her.

Område-MED under Social og Sundhed:

 • Mødedatoer 2022:
  09.02.2022
  27.04.2022
  28.09.2022
  07.12.2022


  Forretningsorden Område-MED Senior
  Forretningsorden

  Ledelsesrepræsentanter:
  Anni Oksen (formand)
  Helle Marie Hansen
  Randi Bendix Keller Mortensen
  Mie Pedersen

  Medarbejderrepræsentanter:
  Heidi Tina Hald, FTR/FOA (næstformand)
  Mette Bækmand Rosager-Hansen, TR
  Yvonne G. Bonnichsen, TR
  Yelva H. Nielsen TR
  Helle Juel Nielsen AMR
  Maria Louise Jacobsen DSR
  Kirsten A. Heisel DSR


  Referent Majbritt Schmidt Jessen, tlf.: 73 76 77 47

  Alle møder bliver afholdt på Rådhuset, kl. 12.00-15.00   

  Referater

 • Mødeplan 2022
  28.02.2022
  17.05.2022
  28.09.2022
  05.12.2022

  Ledelsesrepræsentanter
  Maja K. Gammelgaard (formand)
  Pernille Schøning Burich, konstitueret centerleder CJU & HCS
  Inge Ester Jacobsen
  Annemette From Toft

  Medarbejderrepræsentanter
  Maria Lisbeth Schmidt, FOA
  Trine Rasmussen Wilutzky, FOA
  Helle Skouv Holm, FOA
  Inge Kjestine Lytzen, SL
  Tina Mailandt Hellige, SL
  Christian Ullits Danielsen, SL
  NN, HK
  Anders Holbæk Ehlert, AMR
  Mia Joy Borring Paridaen, AMR

  Sekretær
  Tina Aarøe

  Se dagsordner og referater her.

   

 • Mødeplan 2022

  3. marts
  18. maj
  7. september
  30. november

  Se dagsordner og referater her.

  Se forretningsorden her.

  Ledelsesrepræsentanter:

  Michael Metzsch (formand)
  Inga Vibeke Hedegaard
  Henning Iversen
  Annette Abspoel Kjær
  Diana Galthen Madsen
  Christian Schrøder

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mette Hansen (fung. næstformand) FTR/DSR
  Cristian Freund, FTR/SL
  Lene Munk Korndrup TR/FOA
  Lina Krohne, TR/DSR 
  Magda Stachowiak, TR/FOA

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Anette Anker
  Søren Pedersen

  Referent: Michael Nordberg Jeppesen, telefon 7376 7593

   

Organisationsdiagram.jpg