Område MED-udvalg

Område MED-udvalg

Der er Område MED-udvalg under både Børn & Skole og Social & Sundhed, alt i alt 6 udvalg på dette niveau. 

Afdelingschefen er formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne.

Udvalgene varetager spørgsmål, der har tværgående relevans for alle arbejdspladser under de enkelte område.

 

Nedenfor kan du læse om de forskellige Område MED-udvalg, herunder dets medlemmer, mødeplan samt dagsordner og referater. Har du rettelser til dokumentet, så send en besked til arbejdsmiljøteamet. 

Område MED udvalg under Børn og Kultur:

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Jacob Svarre Winther (formand)

  Kaja Mensel

  Marianne G. Zeuthen

  Heidi Nielsen

  Eva Margrethe Skov Hansen

  Grethe Tastesen Vangsgaard Uth

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  Dorrit Knudsen, FTR/BUPL (næstformand)

  Berit Buhrkall Petersen TR/BUPL

  Susanne Følster Nielsen, TR/FOA

  Alice Torp, TR/FOA

  Betsy Nymann Jensen, TR/FOA

  Linda Christensen, TR/BUPL

  Anette Larsen, TR/BUPL

   

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Christina Hymøller, BUPL

  Bente Skadhauge Jensen, BUPL

   

  Mødeplan 2022:

  Den 3. februar

  Den 7. juni

  Den 6. september

  Den 30. november

   

  Se referaterne her

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Rasmus Andreassen (formand)

  Merete Eriksen Gissel, Løjt Skole

  Merete Neuschild, Genner Børneunivers

  Michael Sørensen Petersen, Lyreskovskolen

  Stig Munk-Hansen, Ung i Aabenraa

  Michael Petersen, Stubbæk Skole

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mads Lund,  FTR, DLF (næstformand)

  Dorrit Knudsen, FTR, BUPL

  Ulla Bork Petersen, TR BUPL, Kongehøjskolen

  Gitte Lind-Nielsen, TR FOA, Fjordskolen

  Allan Nissen, TR, Ungdomsskolen 

  Gitte Nørregaard, TR, Fjordskolen

  Peter Birger Jensen, Medarbejderrepræsentant, Felsted Skole

   

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Claudia Craft Johnsen, AMR, Kongehøjskolen

  Birger Sandbjerg Hansen, Høje Kolstrup Skole (afløses pr. 1. januar 2023 af Lene Asserholm Kristensen)

   

  Sekretær: Tanja Ruwald Olesen, tlf.: 73 76 70 23 

   

  Mødeplan 2023:

  Tirsdag den 7. februar - Kongehøjskolen, lokale 115

  Tirsdag den 23. maj - Rådhuset Aabenraa, lokale 120

  Tirsdag den 12. september - Rådhuset Aabenraa, lokale 120

  Tirsdag den 14. november - Rådhuset Aabenraa, lokale 120

   

  Formøde fra kl. 08.00-08.45

  Møde fra 08.45-11.30

   

  Se referaterne her

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Iben Hansen (formand)

  Tina Mechlenborg Van Ewijk

  Lone Busk

  Mai-Britt Sølvbjerg Moldt

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  Susanne Jenny Olesen, DS/TR (Næstformand)

  Frank Abrahamsen, TR

  Lotte Jørgensen, TR

   

  Sekretær: Rikke Grotkorp Jensen, tlf.: 73 76 71 90

   

  Mødeplan 2022:

  Torsdag den 24. februar

  Tirsdag den 24. maj

  Tirsdag den 20. september

  Tirsdag den 6. december

   

  Mødeplan 2023:

  Tirsdag den 28. februar

  Tirsdag den 30. maj

  Tirsdag den 26. september

  Torsdag den 14. december

   

  Se referaterne her.

 • Ledelsesrepræsentanter:

  Mads Stendorff Hansen (formand)

  Charlotte Stoltenberg, Aabenraa Biblioteker og kulturhuse

  Pia Benfeldt Paustian, Aktiv Aabenraa

  Edna Langeberg Rasmussen, Musikskolen

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  Dorte Stegger Kristensen (TR, Aabenraa Biblioteker og kulturhuse) (Næstformand)

  Maja Mijatovic (TR, Aabenraa Biblioteker og kulturhuse)

  Pernille Hede Moody Jensen (TR, Aabenraa Biblioteker og kulturhuse)

  Hanne Dica Trøstrup (AMR, Aabenraa Biblioteker og kulturhuse) 

  Tommy Juel Kristensen (TR, Aktiv Aabenraa)

  Morten Lorenzen Schulz (AMR, Aktiv Aabenraa)

  Henny Maria Baden Johansen (TR, Musikskolen)

  Erik Stent Pedersen (AMR, Musikskolen)

   

  Sekretær: Charlotte Carstensen, mail: ccar@aabenraa.dk

   

  Mødeplan 2023:

  Torsdag den 11. maj - Aktiv Aabenraa

  Næste mødedato kommer snarest

   

  Formøde fra kl. 09.00-10.00

  Møde fra kl. 10.00-12.00

   

  Se referaterne her

Område-MED under Social og Sundhed:

 • Mødedatoer 2023:


  Forretningsorden Område-MED Senior
  Forretningsorden

  Ledelsesrepræsentanter:
  Anni Oksen (formand)
  Helle Marie Hansen
  Randi Bendix Keller Mortensen
  Mie Pedersen

  Medarbejderrepræsentanter:
  Heidi Tina Hald, FTR/FOA (næstformand)
  Yvonne G. Bonnichsen, TR
  Yelva H. Nielsen, TR
  Susanne Bennetzen, TR
  Maria Louise Jacobsen, DSR
  Pernille Beeck Frees, AMR
  Kenneth Kjær Westergaard, AMR


  Referent Majbritt Schmidt Jessen, tlf.: 73 76 77 47

  Alle møder bliver afholdt på Rådhuset, kl. 12.00-15.00   

  Referater

 • Mødeplan 2022
  28.02.2022
  17.05.2022
  28.09.2022
  12.12.2022

  Mødeplan 2023

  27.02.2023
  17.05.2023
  27.09.2023
  04.12.2023

  Ledelsesrepræsentanter
  Maja K. Gammelgaard (formand)
  Pernille Schøning Burich 
  Inge Ester Jacobsen
  Annemette From Toft

  Medarbejderrepræsentanter
  Trine Rasmussen Wilutzky, FOA
  Helle Skouv Holm, FOA
  Inge Kjestine Lytzen, SL
  Tina Mailandt Hellige, SL
  Christian Ullits Danielsen, SL
  NN, HK

  Vakant
  Mia Joy Borring Paridaen, AMR

  Sekretær
  Annette Dam

  Se dagsordner og referater her.

   

 • Mødeplan 2022

  2. marts
  14. maj
  7. september
  30. november

  Se dagsordner og referater her.

  Se forretningsorden her.

  Ledelsesrepræsentanter:

  Michael Metzsch (formand)
  Inga Vibeke Hedegaard
  Henning Iversen
  Annette Abspoel Kjær
  Diana Galthen Madsen
  Christian Schrøder

  Medarbejderrepræsentanter:

  Mette Hansen (fung. næstformand) FTR/DSR
  Marianne Roth Sørensen, FTR
  Cristian Freund, FTR/SL
  Lillian Ane Wieczorek, TR/FOA
  Lina Krohne, TR/DSR 
  Magda Stachowiak, TR/FOA

  Arbejdsmiljørepræsentanter:

  Anette Anker
  Søren Pedersen

  Referent: Michael Nordberg Jeppesen, telefon 7376 7593

   

Organisationsdiagram.jpg