Valg og indberetning af AMR, AL og medarbejderrepræsentanter

Valg og indberetning af AMR, AL og medarbejderrepræsentanter

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt samtlige medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser dog med mindst ½ års anciennitet. Valget gælder for 2 år og foretages i september måned i lige år. Alle medarbejdere er stemmeberettigede. Lederen for arbejdsmiljøgruppens område er ansvarlig for at indkalde til valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljølederen er ansvarlig for at anmelde valget til Personalekontoret.

Nedenfor kan du indberette valg eller genvalg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere

Se retningslinje om valg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere her

AMR og AL - nyvalg

Her indberetter du nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

AMR og AL - genvalg

Her indberetter du genvalg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Medarbejderrepræsentant - nyvalg

Her indberetter du nyvalg af Medarbejderrepræsentant.

Medarbejderrepræsentant - genvalg

Her indberetter du genvalg af Medarbejderrepræsentant.

Læs mere her:

 • Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Hoved MED-udvalg, Sektor MED-udvalg og Område MED-udvalg vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter der har en plads i et Lokal MED-udvalg.

  Valget foregår som udgangspunkt i november måned i lige år og aftales nærmere i Hoved MED-udvalget.  Alle arbejdsmiljørepræsentanter er stemmeberettigede. Det er kun muligt at afgive sin stemme ved personligt fremmøde i forbindelse med valghandlingen. Arbejdsmiljørepræsentanter der har en plads i et Lokal MED-udvalg er valgbare. Det er muligt at opstille til valgene selv om den pågældende arbejdsmiljørepræsentant ikke fysisk er til stede under valghandlingen.

  Personalekontoret er på foranledning af formanden for Hoved MED-udvalget ansvarlig for at indkalde til valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Område MED-udvalg, Sektor MED-udvalg og Hoved MED-udvalget.

  Se mere i § 10, stk. 3 i Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

   

 • Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har både ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdemiljøuddannelse, medmindre de i forvejen har uddannelsen. Det samme gælder for MED-uddannelsen.

  Arbejdsmiljøuddannelsen er forældet hvis den er taget før 1. april 1991. Har du en arbejdsmiljøuddannelse, der taget efter 1. april 1991, må den gerne genopfriske den, hvis ønskes.

  MED-uddannelsen har ingen forældelsesdato

  Tilmelding til arbejdsmiljø- og MED-uddannelsen foregår automatisk efter indberetningen. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere bliver kontaktet af Personalekontoret, når de skal deltage på uddannelserne.

  Vil du vide mere om arbejdsmiljøuddannelsen eller MED-uddannelsen?