Anbefaling/udtalelse

Når en medarbejder fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune kan medarbejderen bede om en anbefaling.

Indhold

    Anbefaling
    En anbefaling er en skriftlig eller mundtlig udtalelse. En anbefaling indeholder faktiske oplysninger om medarbejderens ansættelsesforhold, f.eks. ansættelsesperiode, titel, beskæftigelsesgrad, hovedfunktioner, personlige egenskaber og lignende. Det er dig som leder, der vurderer og beslutter, om du ønsker at give en skriftlig eller mundtlig anbefaling af medarbejderen.

    Anciennitetskort
    Ved fratrædelsen kan der udskrives et anciennitetskort fra lønsystemet. Anciennitetskortet indeholder faktiske oplysninger om medarbejderens ansættelsesforhold, f.eks. ansættelsesperiode, titel, beskæftigelsesgrad og lignende. Anciennitetskortet sendes automatisk til medarbejderens E-boks ved ansættelsens ophør.