Ansøgt afsked

Her finder du information om, hvad du skal være opmærksom på, når en medarbejder selv ønsker at fratræde sin stilling.

Indhold

  En medarbejder, der selv ønsker at fratræde sin stilling, kan både fortælle dig det mundtligt og skriftligt.
  Hvis din medarbejder ikke afleverer en skriftlig opsigelse, skal du imidlertid sikre dig dokumentation for, at din medarbejder selv har sagt sin stilling op. Det kan du gøre ved at bekræfte opsigelsen. 

  Bekræft opsigelsen
  Uanset om opsigelsen er givet skriftligt eller mundtligt skal du bekræfte, at du har modtaget den. Der er ikke noget krav til, hvordan du bekræfter opsigelsen, men Personaleafdelingen har udarbejdet en skabelon, du kan benytte. Du finder skabelonen i personalesagen/SD.

  Husk at give din lønkonsulent besked om opsigelsen.

  Tjekliste ved fratrædelse
  Der er udarbejdet en tjekliste, der gennemgår de overvejelser og praktiske tiltag, der er relevante ved en medarbejders fratrædelse. Der vil naturligvis være forskel i omfang og fremgangsmåde afhængig af arbejdssted, ansættelsesområde og opgavevaretagelse. Det er muligt at tilføje punkter på listen, så den passer til det specifikke arbejdsområde. 

  Opsigelsesvarsler
  Når en medarbejder siger op, kan det være vigtigt for dig at vide, hvornår medarbejderen fratræder sin stilling. Opsigelsesvarslet afhænger af, hvilken ansættelse medarbejderen har, og hvad der er aftalt. Du bør derfor være opmærksom på, hvad der står i ansættelsesbrevet.

  Du kan læse mere om opsigelsesvarsler herunder.

  LÆS MERE OM OPSIGELSESVARSLER

  Opsigelse fra medarbejder i prøvetiden:
  Er der aftalt prøvetid, og ønsker medarbejderen at fratræde i prøvetiden, kan medarbejderen sige op uden varsel fra dag til dag, medmindre I har aftalt andet i ansættelsesbrevet.
  Er der ikke aftalt prøvetid eller er prøvetiden udløbet, kan medarbejderen sige op med et varsel på 1 måned til en måneds udgang.

  Eksempel:
  Medarbejderen siger sin stilling op den 10. oktober 2023 og kan derfor fratræde stillingen den 30. november 2023.

  Gensidig aftale om fratrædelse:
  Du har mulighed for at indgå en gensidig aftale om, at medarbejderen fratræder sin stilling tidligere, hvis medarbejderen ønsker det. Medarbejderen kan ikke gøre krav på en gensidig aftale, det er derfor din beslutning, om du vil acceptere sådan en aftale. Personaleafdelingen anbefaler, at du i bekræftelsen på opsigelsen skriver, at I har indgået en gensidig aftale om forkortet opsigelsesvarsel og skriver, hvilken dag medarbejderen fratræder stillingen.

  En tjenestemand kan som hovedregel fratræde sin stilling med et varsel på 3 måneder til en måneds udgang. Se eksemplet under overenskomstansatte.
  Der kan i nogen tilfælde være aftalt prøvetid, hvor opsigelsesvarslet er kortere. Kontakt din personalekonsulent, hvis du er i tvivl om, hvor lang opsigelsesvarsel din medarbejder har. 

  Midlertidigt ansatte fratræder uden yderligere varsel, når ansættelsen udløber. Herudover følger de reglerne for overenskomstansatte.
  Timelønnede ansatte kan opsige og fratræde deres stillinger fra dag til dag.

  De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Ønsker eleven at stoppe sin uddannelsesaftalen inden for prøvetiden, kan eleven opsige uddannelsesaftalen uden at fortælle grunden og uden varsel.  Efter prøvetiden, er uddannelsesaftalen bindende. Uddannelsesaftalen kan derfor kun ophæves efter gensidig aftale, eller hvis en af jer misligholder uddannelsesaftalen. Har du en elev som ønsker at stoppe efter prøvetiden, så kontakt din personalekonsulent.